GmbH w Austrii. Odpowiedzialność wspólników

Tomasz Klimek, rechtsanwalt, adwokat Tomasz Klimek, rechtsanwalt, adwokat

W jednym z poprzednich wpisów wyjaśniałem, jak wygląda procedura zakładania spółki z ograniczoną odpowiedzialnością – GmbH w Austrii. Teraz kontynuując niejako te rozważania omówię zaś odpowiedzialność wspólników za zobowiązania spółki w sytuacji korzystania z tzw. przywileju założycielskiego.

Czym jest przywilej założycielski?

Najprościej rzecz ujmując przywilej założycielski to możliwość ustalenia wkładu założycielskiego do spółki o wartości przynajmniej 10 000 euro, z czego połowa musi zostać wpłacona w formie pieniężnej. Warto tutaj przypomnieć, że bez przywileju założycielskiego minimalny kapitał GmbH w Austrii to 35 000 euro z koniecznością wpłaty połowy tej kwoty.

Przywilej założycielski należy ujawnić w Rejestrze Sądowym poprzez odpowiednią wpis w nim (Firmenbuch). Powstałe tak GmbH w Austrii nazywa się potocznie dla odróżnienia od ich klasycznej wersji mianem „GmbH light”. W Rejestrze Sądowym ujawniona zostaje wzmianka o skorzystaniu z przywileju założycielskiego – „gründungsprivilegiert”.

GmbH w Austrii – odpowiedzialność a przywilej

Odpowiedzialność wspólników za zobowiązania spółki przy niewpłaconym w całości kapitale założycielskim w sytuacji korzystania z przywileju założycielskiego określa § 10b GmbHG. Zgodnie z tym przepisem na wspólnikach ciąży obowiązek dokonywania dalszych wpłat na objęte w kapitale założycielskim udziały, ale tylko w granicach do jakich nie zostały one już opłacone przy zastosowaniu przywileju, a więc do 10 000 euro.

Brzmi to dość skomplikowanie, ale w rzeczywistości da się przedstawić tę regulację prościej. Jeżeli wspólnicy zakładając GmbH w Austrii skorzystali z przywileju założycielskiego i wpłacili wymagane 5 000 euro, to tak długo jak obowiązuje ów przywilej, można ich przymusić tylko do wpłacenia pozostałych 5 000 euro. Może to nastąpić w oparciu o orzeczenie sądowe i oczywiście stosownie do objętych przez wspólników udziałów. Podobnie stanie się, kiedy podczas korzystania z przywileju GmbH w Austrii ogłosi swoją upadłość.

Rozwiązanie to sanowi wyjątek od § 63 ust. 1 GmbHG, zgodnie z którym każdy wspólnik GmbH w Austrii obowiązany jest do pokrycia w całości swojego udziału w kapitale założycielskim zgodnie z umową spółki, a także uchwałami Walnego Zgromadzenia Wspólników.

Autor: Tomasz Klimek, rechtsanwalt, adwokat, autor bloga o prawnych aspektach działalności polskich przedsiębiorstw w Austrii, pt.: Polskie Firmy w Austrii.

Poprzedni wpis:

Następny wpis: