Doradca restrukturyzacyjny – kto to taki?

Dariusz Kwiatkowski - radca prawny Dariusz Kwiatkowski - radca prawny

Doradca restrukturyzacyjny występuje w każdym rodzaju postępowania restrukturyzacyjnego. Nie wszyscy jednak wiedzą, kim jest, co może zrobić i jaki jest cel jego działania. To wszystko w dzisiejszym tekście, dla ułatwienia – od strony dłużnika oraz wierzyciela.

Doradca restrukturyzacyjny ogółem

Zanim przejdziemy dalej, warto zaznaczyć, że doradca restrukturyzacyjny to podmiot, który ma odpowiednie kwalifikacje, licencję doradcy restrukturyzacyjnego i co istotne – ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej. Co prawda nie występuje on w postępowaniach w charakterze strony, ale mimo to bierze w nich szeroko rozumiany udział.

Jak patrzy na to dłużnik?

Dla dłużnika doradca restrukturyzacyjny jest tym, komu zleca się przygotowanie odpowiedniego planu naprawczego. Wszystko po to, by przedsiębiorstwo skutecznie zakończyło swoją niewypłacalność, albo poradziło sobie z dopiero nadchodzącym widmem problemów finansowych. Zgodnie z nowym prawem dłużnikowi przysluguje prawo wyboru doradcy restrukturyzacyjnego na potrzeby postępowania o zatwierdzenie układu, a w przypadku pozostałych postępowań musi jedynie uzyskać zgodę wierzycieli posiadający 30% sumy wierzytelności na wybranego przez siebie doradcę.

Doradca restrukturyzacyjny musi nać się na przepisach prawa, ale także na ekonomii – względem tworzonego planu naprawczego. Konieczność zgodności z prawem takiego planu jest oczywista, podobnie jak pewne warunki formalne. Kryterium najważniejsze stanowi jednak skuteczność. Co prawda plan restrukturyzacyjny może będąc nieskutecznym doprowadzić do zakończenia sporu, jednak zwykle przez ogłoszenie upadłości przedsiębiorcy. A nie o to przecież chodziło.

A jak wierzyciel?

Okiem wierzyciela najistotniejsza rola, jaką pełni doradca restrukturyzacyjny, to status nadzorcy układu lub nadzorcy sądowego w procesie restrukturyzacji. Jest on wtedy gwarantem dla wierzycieli, że uda im się odzyskać zainwestowane środki, co będzie możliwe tylko wtedy, gdy dłużnik utrzyma odpowiedni poziom ekonomiczny swojej działalności przez określony czas. W postępowaniu sanacyjnym doradca restrukturyzacyjny przejmie pełnię kontroli nad przedsiębiorstwem, tym bardziej jego kompetencje będą istotne bo będą dawały możliwość pełniejszego zaspokojenia przez wierzycieli.

Doradca restrukturyzacyjny pełni też swoistą rolę techniczną – kontaktując się z wierzycielem w imieniu dłużnika częściej, niż on sam.

Autor: Dariusz Kwiatkowski - radca prawny, doradca restrukturyzacyjny, autor bloga DoradcaRestrukturyzacyjny.info

Poprzedni wpis:

Następny wpis: