Dokumentacja medyczna niezwykle istotna

Daniel Anweiler - adwokat Daniel Anweiler - adwokat

Dziś wpis o tym, jak ważna jest dokumentacja medyczna podczas przygotowywania pozwu o odszkodowanie za błędy medyczne. Dlaczego warto się o nią postarać? Dlaczego warto to zrobić jak najszybciej?

Podstawa dla adwokata i biegłych

Przede wszystkim, dokumentacja medyczna to podstawa dla prawnika, aby mógł on – czasem razem z lekarzami – ocenić, czy rzeczywiście nastąpiła szkoda. Inna sprawa, że to właśnie ta dokumentacja medyczna będzie podstawą do wydania opinii przez biegłych sądowych. Jak nie trudno się domyślić, sąd w swoim orzeczeniu w dużej mierze oprze się potem o tę opinię biegłych.

Dokumentacja medyczna a rzeczywistość

Co więcej, im bliżej danego zabiegu czy leczenia, które miało wywołać szkodę, tym więcej pamięta zarówno sam poszkodowany, jak i jego rodzina. To ważne również dlatego, że z biegiem czasu zdarzają się wypadki, kiedy dokumentacja medyczna jest uzupełniana o różne zapisy – niestety nie zawsze zgodne z prawdą.

Kiedy odpis, a kiedy oryginał?

Dlatego dbając o swoje interesy, jeśli zachodzi podejrzenie wyrządzenia szkody medycznej, powinno się jak najszybciej złożyć wniosek o wydanie dokumentacji medycznej. Trzeba jednak pamiętać, że szpital bądź inna placówka zdrowotna nie wydadzą oryginału, a jedynie poświadczoną co do zgodności z oryginałem kopię, odpis lub wypis.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami każdemu pacjentowi przysługuje jednak prawo do wglądu w oryginał dokumentacji bądź wydanie jej za pokwitowaniem odbioru z obowiązkiem zwrotu po wykorzystaniu.

Czasem to kosztuje…

Niestety wydanie dokumentacji bardzo często wiąże się z koniecznością uiszczenia opłaty za wypis czy odpis. Im dokumentacja medyczna jest obszerniejsza, tym kwota ta może być wyższa. Oczywiście istnieje opcja złożenia wniosku o wydanie dokumentacji z prośbą o zwolnienie z opłaty, ale takie wnioski nie zawsze są rozpatrywane pozytywnie.

Elektronicznie znaczy lepiej

Warto wspomnieć, że dokumentacja medyczna prowadzona jest obecnie w postaci papierowej i elektronicznej. Od 1 stycznia 2017 roku dokumentacja medyczna ma mieć jedynie postać elektroniczną. To znacząco ułatwi pracę zarówno samym lekarzom, jak i prawnikom, bo ograniczy możliwości sfałszowania.

Autor: Daniel Anweiler - adwokat, autor bloga o skutecznym dochodzeniu odszkodowań za błędy lekarzy, pt.: Odszkodowania za błędy medyczne.

Poprzedni wpis:

Następny wpis: