Darowizna nieruchomości rolnej

Iwo Fisz - radca prawny Iwo Fisz - radca prawny

Moje artykuły na temat ustawy o wstrzymaniu sprzedaży nieruchomości Zasobu Właśności Rolnej Skarbu Państwa oraz o zmianie niektórych ustaw zostały szeroko skomentowane przez Czytelników. Najczęściej pytali oni, czy jest możliwa darowizna nieruchomości rolnej. O tym w dalszej części wpisu, a wcześniejsze rozważania na blogu Warunki zabudowy.

Wspomniana wyżej ustawa w brzmieniu uchwalonym dnia 14 kwietnia 2016 roku wskazuje, iż nieruchomość rolną może nabyć osoba bliska. Osobami bliskimi są w tym przypadku wstępni, zstępni, rodzeństwo, dzieci tegoż rodzeństwa, małżonek, osoby przysposabiające oraz osoby przysposobione.

Co istotne, w tej sytuacji nie znajduje zastosowania zasada, wedle której nabywcą nieruchomości może być wyłącznie rolnik indywidualny, zaś powierzchnia nabywanej nieruchomości łącznie z powierzchnią nieruchomości rolnych wchodzących w skład gospodarstwa rodzinnego nabywcy nie może przekroczyć 300 hektarów użytków rolnych.

Z powyższego wyprowadza się wniosek, że jest możliwa darowizna nieruchomości rolnej na rzecz osoby bliskiej, takiej jak przykładowo dziecko.

Jeśli nieruchomość rolną nabywa osoba bliska, to wyłącza się tutaj prawo pierwokupu i wykupu, w oparciu o które nieruchomość taką mogłaby nabyć Agencja Nieruchomości Rolnych, działając na rzecz Skarbu Państwa.

Autor: Iwo Fisz - radca prawny, autor bloga o warunkach zabudowy, planach miejscowych i rencie planistycznej, pt.: Zagospodarowanie przestrzenne.

Poprzedni wpis:

Następny wpis: