Członek zarządu wybrany przez pracowników do odwołania?

Karol Sienkiewicz - radca prawny Karol Sienkiewicz - radca prawny

Art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 1996 roku o prywatyzacji i komercjalizacji (Dz.U. 1996 nr 118 poz. 561) stanowi, że w spółkach powstałych przez komercjalizację pracownicy mają prawo wyboru jednego członka zarządu, o ile zatrudnienie w spółce jest większe niż 500 osób. Przykład takiej spółki to Polska Wytwórnia Papierów Wartościowych S.A. (PWPW), której to jedynym akcjonariuszem jest Skarb Państwa.

Ostatnio w PWPW odwołano członka zarządu wybranego przez pracowników. Uczyniło to walne zgromadzenie akcjonariuszy, co praktycznie sprowadzało się do Ministra Skarbu Państwa jako podmiotu działającego w imieniu Skarbu Państwa.

Nietrudno się dziwić, że taka sytuacja wywołała szereg wątpliwości. Na ten temat w Gazecie Prawnej opublikowano komentarz mojej aplikantki radcowskiej Agaty Kicińskiej, której jeden z wpisów na blogu Prawo dla pracodawcy przeczytacie TUTAJ.

Wspomniane wątpliwości dotyczą przede wszystkim tego, czy akcjonariusze mogą w ogóle odwołać członka zarządu wybranego przez pracowników. Druga kwestia skupia się natomiast na przysługujących ewentualnie pracownikom reprezentowanym przez związki zawodowe możliwościach odwołania od takiej decyzji akcjonariuszy.

Autor: Karol Sienkiewicz - radca prawny, autor blogów: Dochodzenie wierzytelności oraz Prawo dla pracodawcy.

Poprzedni wpis:

Następny wpis: