Co nowego w prawie od 2016 roku?

Rafał Chmielewski

Depositphotos_82077852_s-2015Już jutro 1 stycznia – Nowy Rok. Zwykle jest to moment, kiedy w życie wchodzą znowelizowane przepisy. Tym razem szczególnie ważne będą zmiany na gruncie prawa podatkowego, prawa pracy oraz prawa restrukturyzacyjnego. Dlatego jeszcze dziś – w starym roku – przedstawiamy co nowego w prawie od 2016 roku.

Co nowego w prawie pracy?

Pierwszą ważną zmianą na tym polu, podobnie jak 1 stycznia każdego roku, jest płaca minimalna. Dotychczas wynosiła ona 1750 złotych brutto, a od jutra wzrośnie o 100 złotych – do stawki 1850 złotych brutto. Jest to kompromis pomiędzy propozycją organizacji pracodawców, którzy proponowali płacę minimalną na poziomie 1800 złotych brutto a związków zawodowych, żądających 1880 złotych brutto.

Modyfikacji ulegnie obowiązek pracodawców względem pracowników, jeśli umowa o pracę nie została zawarta w formie pisemnej. Obecnie pracodawca musiał dostarczyć pracownikowi na piśmie szczegółowe zasady co do rodzaju umowy, stron umowy i zasad współpracy najpóźniej w dniu rozpoczęcia pracy przez tego pracownika. Niestety często prowadziło to do poszerzania się tzw. szarej strefy, bowiem pracownicy wykonywali swoje zadania bez żadnych umów, a w razie kontroli Państwowej Inspekcji Pracy pracodawcy tłumaczyli, że to pierwszy dzień pracy nowego pracownika. Nowe rozwiązanie spowoduje, że pracodawcy będą musieli dostarczać pracownikom na piśmie szczegółowe informacje o warunkach zatrudnienia zanim dopuszczą ich do pracy. Projekt ma najpierw trafić do konsultacji społecznych.

Nieco później, bo 22 lutego 2016 roku, wejdzie w życie bodajże najważniejsza nowelizacja prawa pracy w ostatnim czasie. Od tej chwili okres wypowiedzenia umowy o pracę będzie uzależniony jedynie od stażu pracy, a nie tego, czy dana umowa została zawarta na czas określony bądź też nieokreślony. Odpowiednio dla pracowników zatrudnionych na okres krótszy niż 6 miesięcy czas wypowiedzenia wyniesie 2 tygodnie, dla zatrudnionych minimum 6 miesięcy – 1 miesiąc, dla zatrudnionych przez co najmniej 3 lata – 3 miesiące.

Więcej o przepisach prawa pracy na jednym z naszych blogów: TUTAJ.

Co nowego w prawie podatkowym?

Do Ordynacji podatkowej zostaną wprowadzone zmiany, które praktycy i teoretycy prawa dyskutują od wielu miesięcy. Przede wszystkim dlatego, że będą to zmiany znaczące, ale nie zawsze dobre dla podatników. Nie można tego jednak powiedzieć o najgłośniejszej wprowadzanej zasadzie, która stanowi, że niedające się usunąć wątpliwości należy rozstrzygać na korzyść podatnika (łac. in dubio pro tributario). O ile jednak organy podatkowe nie miewają wielu takich wątpliwości, to stosowanie tej zasady na pewno przyda się podatnikom w postępowaniach sądowoadministracyjnych.

Za dobre rozwiązanie należy również poczytywać uznanie zestawienia za deklarację podatkową, co ostatecznie kończy spór, czy można składać ich korekty czy może jednak nie. Dobra wiadomość jest taka, że… można 🙂

W końcu dostosowano również regulacje prawne w zakresie nadania pisma w zagranicznej placówce pocztowej znajdującej się na terytorium jednego z państw członkowskich Unii Europejskiej (UE). Od 1 stycznia 2016 roku takie nadanie przed upływem wyznaczonego przez organ terminu będzie skuteczne tak, jakby pismo nadano w polskiej placówce pocztowej. Podobnie skuteczność zachowają pisma nadane poza terytorium UE, które dotrą do polskiej placówki pocztowej przed upływem wyznaczonego terminu. Tak jak dotychczas, pismo będzie można także złożyć w polskich urzędach konsularnych. Co ciekawe, tożsamej regulacji dotyczącej nadawania pism nie wprowadza się w Kodeksie postępowania administracyjnego.

Szerzej o podatkach: TUTAJ.

Co nowego w prawie restrukturyzacyjnym?

Ustawa Prawo restrukturyzacyjne od 1 stycznia 2016 roku będzie służyła przede wszystkim ochronie dłużników przed windykacją w taki sposób, aby dłużnik mógł zażegnać problemy finansowe i wrócić do normalnego prowadzenia działalności. Nabywca wierzytelności przed rozpoczęciem restrukturyzacji wciąż będzie wykonywał uprawnienia wierzyciela bez ograniczeń, podobnie jak skuteczność zachowa przeniesienie wierzytelności po otwarciu postępowania restrukturyzacyjnego. Ważne są jednak tutaj inne ograniczenia.

Po pierwsze, postępowanie egzekucyjne względem wierzytelności objętej układem z mocy prawa będzie ulegało zawieszeniu. Po drugie, postępowanie takie, o ile prowadzą je wierzyciele mający ustanowione zabezpieczenie na majątku rzeczowym dłużnika, będzie mogło ulec zawieszeniu decyzją sędziego komisarza na czas maksymalnie trzech miesięcy. Warunkiem jest, by kontynuowanie takiej egzekucji z danego składnika majątku prowadziło do uniemożliwienia prowadzenia działalności gospodarczej przez dłużnika.

Istotne, że nowe regulacje odnoszą się do wierzytelności nabytych przed rozpoczęciem postępowania restrukturyzacyjnego jak i po jego otwarciu. W praktyce znacząco utrudnia to możliwość dochodzenia wierzytelności, a wzmacnia ochronę dłużników.

Szczegóły wszystkiego, co tyczy się prawa restrukturyzacyjnego: TUTAJ.

 

Autor: Rafał Chmielewski, szczęśliwy redaktor portalu Znam Swoje Prawo.pl :)

Poprzedni wpis:

Następny wpis: