Centralny Rejestr Operatorów Urządzeń i Systemów Ochrony Przeciwpożarowej

Adam Szurpicki - radca prawny Adam Szurpicki - radca prawny

16 stycznia 2016 roku powstał Centralny Rejestr Operatorów Urządzeń i Systemów Ochrony Przeciwpożarowej. Prowadzi go Instytut Chemii Przemysłowej im. Ignacego Mościckiego w Warszawie. Gdzie go znaleźć, dowiecie się TUTAJ.

Operatorzy urządzeń bądź systemów ochrony przeciwpożarowej, które zawierają przynajmniej trzy kilogramy substancji kontrolowanych lub fluorowanych gazów cieplarnianych są zobowiązani do tego, by dla każdego takiego urządzenia bądź systemu sporządzono Kartę Urządzenia lub Kartę Systemu Ochrony Przeciwpożarowej w terminie 60 dni od powstania Centralnego Rejestru Operatorów Urządzeń i Systemów Ochrony Przeciwpożarowej.

Tyczy się to urządzeń i systemów zainstalowanych przed 10 lipca 2015 roku, czyli wejściem w życie ustawy z dnia 15 maja 2015 roku o substancjach zubożających warstwę ozonową oraz o niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych (Dz.U. 2015 poz. 881).

Prezes Naczelnej Rady Aptekarskiej wydał komunikat, w którym wskazuje, iż omawiany obowiązek rejestracji w Centralnym Rejestrze Operatorów Urządzeń i Systemów Ochrony Przeciwpożarowej co do zasady nie będzie dotyczył aptek. Przede wszystkim dlatego, że urządzenia w aptekach raczej nie zawierają w sobie czynników chłodzących w ilości minimum trzech kilogramów.

Warto jednak sprawdzić na tabliczce znamionowej takiego urządzenia rodzaj oraz masę środka chłodzącego bądź czynników chłodzących podlegających rejestracji. W klimatyzatorach informacje te umieszczane są na jednostce centralnej, znajdującej się na zewnątrz klimatyzowanego pomieszczenia.

Co niezmiernie istotne, niedopełnienie obowiązku rejestracji w Centralnym Rejestrze Operatorów Urządzeń i Systemów Ochrony Przeciwpożarowej podlega karze pieniężnej w wysokości od 600 do 3 000 złotych.

Autor: Adam Szurpicki - radca prawny, autor bloga o prawnych aspektach otwarcia i prowadzenia aptek, pt.: Legalna apteka.

Poprzedni wpis:

Następny wpis: