Prawo dla każdego

Odmowa leczenia

Marek Koenner Marek Koenner

W swojej praktyce bardzo często słyszę pytanie, na które udzielić odpowiedzi jest bardzo trudno. Nie chodzi tu o względu prawne czy medyczne, ale po prostu etyczne. Co bowiem zrobić, gdy w sytuacji zagrożenia życia bądź zdrowia w poważnym stopniu ze strony pacjenta następuje odmowa leczenia? Przepisy polskiego prawa nie przewidują zakazu samobójstwa, a więc nawet […]

Autor: Marek Koenner, radca prawny, autor bloga Prawo dla lekarza.

W szpitalach przeprowadza się wiele zwykłych zabiegów. Tak miało być i tym razem. Pacjent powinien wyjść ze szpitala dosłownie dwa dni później. Koniec był jednak zupełnie inny – można powiedzieć tragiczny. Sama operacja się udała, ale pacjent został po niej sparaliżowany, czy jak określa się to językiem medycznym: „czterokończynowy niedowład dużego stopnia”. Pacjent cały czas […]

Autor: Rafał Chmielewski, szczęśliwy redaktor portalu Znam Swoje Prawo.pl :)

Choć upadłość konsumencka została zmodyfikowana w niektórych aspektach na samym początku 2016 roku i powstało na ten temat wiele artykułów w różnych miejscach, wciąż otrzymuję liczne zapytania dotyczące tych zagadnień. Dlatego dzisiaj wpis o trzech głównych zmianach w upadłości konsumenckiej. Upadłość konsumencka szybciej niż dotychczas Dotychczas osoba prowadząca działalność gospodarczą mogła złożyć wniosek o ogłoszenie […]

Autor: Wojciech Pilat,

Do ostatniego artykułu na blogu dołączyłam e-book na temat samodzielnego sporządzania pozwu przeciwko ubezpieczycielowi w celu odzyskania opłaty likwidacyjnej z zerwanej polislokaty. Zaznaczyłam wówczas, że jednocześnie w pozwie można zażądać, aby zapłacone zostały odsetki od niewypłaconej części świadczenia. Dziś więcej o tej kwestii. 1 stycznia 2016 roku weszła w życie ustawa z dnia 9 października […]

Autor: Marta Kacprzyk - radca prawny, autorka bloga dla przedsiębiorców o tym, jak uwzględniać kwestie finansowe w umowach między kontrahentami, pt.: Prawnik o finansach.

Jakiś czas temu otrzymałem interesujące pismo. Biegli sądowi z pewnego instytutu naukowego przedstawili sądowi swoją odpowiedź na pytanie w przedmiocie prawidłowości postępowania personelu medycznego w bardzo skomplikowanym przypadku błędu w sztuce medycznej. W postępowaniu tym wystepujemy z roszczeniem zadośćuczynienia, odszkodowania oraz renty z tytułu nierozpoznania u pacjenta zakażenia gronkowcem. Efektem była rozwijająca się w organizmie […]

Autor: Michał Grabiec - radca prawny, autor bloga o roszczeniach z tytułu błędów medycznych, pt.: Blog o prawach pacjenta, oraz bloga o obronie lekarza w procesie karnym, pt.: Hipokrates w sądzie.

Z udostępnieniem dokumentacji medycznej wiąże się wiele aspektów. Kilka z nich w skrócie omówiłem poniżej: Upoważnienie do wydawania dokumentacji medycznej. W pewnych przypadkach upoważnienie do wydania, czy udstępnienia dokumetacji medycznej powinno mieć formę aktu notarialnego. Kiedy? Kiedy upoważnienie to nie jest udzielone w obecności personelu medycznego. W tej sytuacji nie można zweryfikować bowiem, czy zostało […]

Autor: Marek Koenner, radca prawny, autor bloga Prawo dla lekarza.

Budowa księgi wieczystej

Joanna Marska-Romaniszyn Joanna Marska-Romaniszyn

Budowa księgi wieczystej jest prosta: są to cztery działy (jeden podwójny) oraz tzw. Okładka. Księga wieczysta dla każdego rodzaju nieruchomości jest taka sama – niezależnie od tego, czy jest to np. wielka działka zabudowana wieloma domami, mieszkanie czy działka, na której znajduje się droga osiedlowa. Dział I Dział I dzieli się na 2 części: Dział I-O – jest […]

Autor: Joanna Marska-Romaniszyn, radca prawny, autorka bloga Umowa z deweloperem.

Wiele osób dzwoni i pisze do mnie z pytaniami o sprawy dotyczące polislokat (więcej o nich TUTAJ). Na jakich warunkach je prowadzę? Jakie są szanse na wygraną? A ja odpowiadam: nawet mnie jako prawnikowi trudno to ocenić. Typowa wiadomość w sprawie polislokaty jest następująca: „Pani Mecenas, jakie są szanse, że Pani moją sprawę wygra?” Odpowiedź […]

Autor: Marta Kacprzyk - radca prawny, autorka bloga dla przedsiębiorców o tym, jak uwzględniać kwestie finansowe w umowach między kontrahentami, pt.: Prawnik o finansach.

W ostatnich dniach z sukcesem prawomocnie już zakończyłem trzy sprawy, których przedmiotem było – jak nietrudno domyślić się patrząc na samą tematykę mojego bloga Wywłaszczenia – odszkodowanie właśnie za wywłaszczone nieruchomości. Nieruchomości te wywłaszczono pod budowę osiedla mieszkaniowego. Ostatecznie stwierdzono jednak, że decyzje w tych sprawach wydano z naruszeniem prawa, a konkretniej – z naruszeniem […]

Autor: Pawel Gazda - radca prawny, autor bloga o wywłaszczeniach i reprywatyzacji, pt.: Wywłaszczenia.

Umowa najmu na czas oznaczony a jej wypowiedzenie

Agnieszka Wasilewska - radca prawny Agnieszka Wasilewska - radca prawny

Umowa najmu zawarta na czas oznaczony co do zasady wygasa z chwilą upływu terminu, na jaki ją zawarto. Art. 673 § 3 Kodeksu cywilnego wskazuje jednak, że jeśli czas trwania najmu jest oznaczony, to zarówno wynajmujący jak i najemca mogą wypowiedzieć najem w przypadkach określonych w umowie. Wynika więc z tego, iż możliwość wypowiedzenia umowy […]

Autor: Agnieszka Wasilewska - radca prawny, autorka bloga Prawo w hotelarstwie.

Spadek na nowych zasadach gorszy dla wierzyciela

Karol Sienkiewicz - radca prawny Karol Sienkiewicz - radca prawny

18 października 2015 roku weszła w życie istotna reforma prawa spadkowego. Po kilku miesiącach jej obowiązywania warto poczynić pierwsze podsumowania tych zmian. Ogólnie można stwierdzić, że spadek na nowych zasadach jest lepszy dla dłużników, a zdecydowanie gorszy dla wierzycieli. Dlaczego? O tym w poniższym wpisie, a więcej szczegółów na moim blogu. Oświadczenie wciąż warto złożyć […]

Autor: Karol Sienkiewicz - radca prawny, autor blogów: Dochodzenie wierzytelności oraz Prawo dla pracodawcy.