Błąd medyczny

Dokumentacja medyczna to kwestia bardzo ważna, co nie raz podkreślałam we wpisach na swoim blogu Prawo w transplantacji. Wiedza o niej daje możliwość właściwego dokumentowania przebiegu leczenia. To zaś ma szczególne znaczenie w aspekcie rozliczania świadczeń, a także obrony przed ewentualnymi zarzutami popełnienia błędu medycznego. Zasady określające jak winna być prowadzona dokumentacja medyczna to również […]

Autor: Aneta Sieradzka, prawniczka, autorka bloga Prawo w transplantacji.

Dzisiejszy tekst to kontynuacja wątku na temat tego, co składa się na postępowanie o odszkodowanie za szkodę medyczną (więcej o tym TUTAJ). Poniżej wytłumaczę, czym jest i co tak naprawdę składa się na owo odszkodowanie. Większości osób wydaje się, że odszkodowanie to całość pieniędzy, których domagają się od Szpitala oraz ubezpieczyciela. Z jednej strony tak, […]

Autor: Daniel Anweiler - adwokat, autor bloga o skutecznym dochodzeniu odszkodowań za błędy lekarzy, pt.: Odszkodowania za błędy medyczne.

Odpowiedzialność szpitala a szkody podwładnych

Michał Grabiec - radca prawny Michał Grabiec - radca prawny

Zdecydowana większość błędów medycznych mających miejsce w szpitalu wynika z działania danego człowieka. Często zdarzają się też błędy organizacyjna, np. niezapewnienie właściwej jakości sprzętu. Wówczas odpowiedzialność ponosi ordynator konkretnego oddziału bądź kierownik całej placówki. A jak kształtuje się odpowiedzialność szpitala za pomyłki podwładnych? Odpowiedzialność zależna od podstawy zatrudnienia Kwestia ta w dużej mierze jest uzależniona […]

Autor: Michał Grabiec - radca prawny, autor bloga o roszczeniach z tytułu błędów medycznych, pt.: Blog o prawach pacjenta, oraz bloga o obronie lekarza w procesie karnym, pt.: Hipokrates w sądzie.

Dokumentacja medyczna niezwykle istotna

Daniel Anweiler - adwokat Daniel Anweiler - adwokat

Dziś wpis o tym, jak ważna jest dokumentacja medyczna podczas przygotowywania pozwu o odszkodowanie za błędy medyczne. Dlaczego warto się o nią postarać? Dlaczego warto to zrobić jak najszybciej? Podstawa dla adwokata i biegłych Przede wszystkim, dokumentacja medyczna to podstawa dla prawnika, aby mógł on – czasem razem z lekarzami – ocenić, czy rzeczywiście nastąpiła […]

Autor: Daniel Anweiler - adwokat, autor bloga o skutecznym dochodzeniu odszkodowań za błędy lekarzy, pt.: Odszkodowania za błędy medyczne.

Rzecznik odpowiedzialności zawodowej może zdecydować o przedstawieniu lekarzowi zarzutów za przewinienie zawodowe. W jakim terminie powinno się udzielić odpowiedzi na takie postanowienie? Więcej o tym w dzisiejszym wpisie. Rzecznik odpowiedzialności zawodowej przedstawia zarzuty wtedy, gdy prowadzone postępowanie wyjaśniające i zebrany w jego toku materiał dowodowy wskazują, iż lekarz dopuścił się przewinienia zawodowego. Lekarz taki ma […]

Autor: Michał Grabiec - radca prawny, autor bloga o roszczeniach z tytułu błędów medycznych, pt.: Blog o prawach pacjenta, oraz bloga o obronie lekarza w procesie karnym, pt.: Hipokrates w sądzie.

Położna i pielęgniarka wystawią receptę

Michał Grabiec - radca prawny Michał Grabiec - radca prawny

W poniedziałek 2 listopada 2015 roku zaczęła obowiązywać nowelizacja ustawy o zawodach pielęgniarki i położnej. Zgodnie z nowymi przepisami, w ramach realizacji zleceń lekarskich w procesie diagnostyki, leczenia i rehabilitacji, położna i pielęgniarka wystawią receptę. Na co recepta? Położna i pielęgniarka wystawią receptę na leki oraz środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego niezbędne do kontynuacji leczenia, […]

Autor: Michał Grabiec - radca prawny, autor bloga o roszczeniach z tytułu błędów medycznych, pt.: Blog o prawach pacjenta, oraz bloga o obronie lekarza w procesie karnym, pt.: Hipokrates w sądzie.