Zielona energia

Spółdzielnia energetyczna to nowe pojęcie, które na pewno trzeba wyjaśnić. Przede wszystkim dlatego, że spółdzielnia jest rozumiana tutaj tak, jak na gruncie ustawy Prawo spółdzielcze, ale mniej oczywisty jest zakres działalności takiej spółdzielni. Otóż spółdzielnia energetyczna za przedmiot swojej działalności ma wytwarzanie: energii elektrycznej w instalacjach odnawialnego źródła energii (OZE) o łącznej mocy zainstalowanej elektrycznej […]

Autor: Michal Kornasiewicz - adwokat, autor bloga o wszystkim, co o prawnej stronie odnawialnej energii powinieneś wiedzieć, pt.: Zielone prawo.

Odnawialne źródła energii. Nowelizacja ustawy

Michal Kornasiewicz - adwokat Michal Kornasiewicz - adwokat

Prace nad nową ustawą, która reguluje zagadnienia związane z sektorem odnawialnych źródeł energii trwały od 2012 roku. Ustawa weszła w życie 4maja 2015roku, jednak z wyłączeniem przepisów regulujących system mający na celu zachęcanie do inwestycji w odnawialne źródła energii, które miały obowiązywać od 1 stycznia 2016 roku. Tuż przed planowanym wejściem w życie tej najważniejszej […]

Autor: Michal Kornasiewicz - adwokat, autor bloga o wszystkim, co o prawnej stronie odnawialnej energii powinieneś wiedzieć, pt.: Zielone prawo.