Wierzytelności i długi

Wiele razy pisałam już na blogu o problematyce 40 euro, dla przykładu omawiając brak zapłaty w terminie czy 40 euro w praktyce sądowej. Teraz warto powrócić do tematu 40 euro w odniesieniu do orzeczenia Sądu Najwyższego z dnia 11 grudnia 2015 roku (Sygn. akt III CZP 94/15). W przywoływanym orzeczeniu SN zajął stanowisko co do […]

Autor: Aneta Bernat - radca prawny, autorka bloga o prawie budowlanym i o tym, jak prowadzić firmę w branży budowlanej, pt.: Prawa i obowiązki wykonawcy.

Kara umowna to nie odsetki

Kamila Stalmach Kamila Stalmach

Niezwykle często spotyka się sformułowanie „odsetki karne”. Warto jednak wiedzieć, że coś takiego nie istnieje. Jest to połączenie dwóch odrębnych instytucji uregulowanych w Kodeksie cywilnym. Są nimi kara umowna oraz odsetki. Czym one się różnią? Odsetki gdy płatność się opóźnia Odsetki dotyczą wyłącznie świadczeń o charakterze pieniężnym. Mogą zostać naliczone przez odbiorcę danego świadczenia, o […]

Autor: Kamila Stalmach, prawnik, autorka bloga Spółka cywilna.

Często zdarza się, że wspólnik spółki cywilnej chce samodzielnie dochodzić wierzytelności. Pojawia się wówczas pytanie, czy wierzytelność ta przysługuje spółce cywilnej, czy jej wspólnikom. Jak problem ten rozwiązuje się na gruncie obowiązujących przepisów prawa? Spółka cywilna to quasi-spółka Przede wszystkim należy pamiętać, że choć spółka cywilna posiada własny numer NIP i może być podatnikiem podatku […]

Autor: Leszek Bloch - radca prawny, autor bloga o windykacji dla przedsiębiorców, pt.: Leszek Bloch - po stronie wierzyciela.

Istnieją przypadki, kiedy wierzyciel dochodzi od dłużnika przedawnionych odsetek. Może się tak zdarzyć nawet wtedy, gdy należność główna nie jest przedawniona, ponieważ wierzyciel wcześniej prowadził postępowanie egzekucyjne. Warto jednak upewnić się, czy od momentu umorzenia egzekucji do chwili ponownego skierowania wniosku do komornika nie minął okres ponad trzech lat. Jeśli tak, możesz starać się o […]

Autor: Rafał Rojek, radca prawny, autor bloga Przedawnione.

Windykacja zagraniczna

Andrzej Żurawski - adwokat Andrzej Żurawski - adwokat

Windykacja zagraniczna, czy windykacja międzynarodowa, to bardzo popularne w sieci zagadnienia. Wystarczy, że wpiszesz te frazy w Google, aby się o tym osobiście przekonać. Zobaczysz wiele różnego witryn, które jednak nie wyjaśniają dokładnie, czym jest windykacja. Pamiętaj jednak o tym, że lepiej jest zawsze zapobiegać, niż leczyć, a więc lepiej poczynić kroki, które z góry […]

Autor: Andrzej Żurawski - adwokat, autor bloga o prawnych aspektach handlu międzynarodowego, pt.: Handel za granicą.

Egzekucja na podstawie aktu notarialnego

Karol Sienkiewicz - radca prawny Karol Sienkiewicz - radca prawny

Egzekucja prowadzona na podstawie aktu notarialnego to konstrukcja przewidziana w art. 777 § 1 pkt 5 Kodeksu postępowania cywilnego. Jest to rozwiązanie ciekawe i korzystne, bo daje większe bezpieczeństwo wierzycielowi, a przy tym dają szansę na uniknięcie długiego postępowania. Lepiej dla wierzyciela Egzekucja z aktu notarialnego, który został już opatrzony klauzulą wykonalności, w zasadzie odbierają […]

Autor: Karol Sienkiewicz - radca prawny, autor blogów: Dochodzenie wierzytelności oraz Prawo dla pracodawcy.

Jest jeszcze jedna rzecz tak pewna, jak Twoje podatki. Jeśli prowadzisz firmę jako indywidualny przedsiębiorca, to dzień końca Twojego biznesu na pewno nadejdzie. Stanie się tak z chwilą Twojej śmierci. Jest to nieuniknione i zupełnie naturalne. Jakie to pociągnie za sobą skutki? Zobacz: Zostaną niezapłacone podatki, może akcyza, niezłożone deklaracje podatkowe, i musisz wiedzieć że nikt […]

Autor: Przemysław Ostrzyżek, radca prawny, autor bloga Bezpieczny Biznes.TV.