Wierzytelności i długi

Windykacja długu za granicą

Andrzej Żurawski - adwokat Andrzej Żurawski - adwokat

Windykacja zagraniczna jest procesem bardziej skomplikowanym niż windykacja krajowa. Na ogół wymaga większego nakładu czasu oraz środków, jeśli ma być zakończona sukcesem. Tego rodzaju windykację od krajowej różni to, że pojawiają się tutaj dodatkowe czynniki w postaci problemów językowych, różnic kulturowych i różnic prawnych. Nie bez znaczenia jest też poczucie większej bezkarności po stronie dłużnika, którego kontakt z wierzycielem często […]

Autor: Andrzej Żurawski - adwokat, autor bloga o prawnych aspektach handlu międzynarodowego, pt.: Handel za granicą.

Długi małżonków

Avatar Rafał Chmielewski

Nierzadko dochodzi do sytuacji, kiedy małżonkowie razem wzięli kredyt czy poręczyli dług. Wtedy problemem stają się wspólne długi małżonków. Mąż i żona mogą jednak złożyć wniosek o upadłość konsumencką. Ważne przy tym, by wniosek taki złożył za siebie oddzielnie każdy z małżonków. W przeciwnym wypadku bank wciąż będzie egzekwował należności od drugiego małżonka. Właśnie w […]

Autor: Rafał Chmielewski, szczęśliwy redaktor portalu Znam Swoje Prawo.pl :)

Okazuje się, że nie każdy przedsiębiorca wie, jaka będzie właściwość sądowa w wypadku postępowania z udziałem zagranicznego podmiotu. Nie zawsze bowiem spór rozstrzyga polski sąd. Jak powinna być ustalana właściwość sądowa? O tym w poniższym wpisie. Właściwość sądowa do wyboru Problemów z ustaleniem jurysdykcji można sobie oszczędzić już na początku współpracy z partnerem zza granicy. […]

Autor: Andrzej Żurawski - adwokat, autor bloga o prawnych aspektach handlu międzynarodowego, pt.: Handel za granicą.

Bankowy Tytuł Egzekucyjny z wadami

Marcin Bartnik - radca prawny Marcin Bartnik - radca prawny

Kilka tygodni temu pisałem o tym, jakie wady może zawierać Bankowy Tytuł Egzekucyjny. Dziś natomiast o ich praktycznych przykładach w oparciu o sprawę małżeństwa X i Y, którzy w 2008 roku zawarli z pewnym bankiem umowę kredytu hipotecznego indeksowanego do franka szwajcarskiego. Przestali oni jednak ten kredyt spłacać, przez co bank wypowiedział im umowę. Następnie […]

Autor: Marcin Bartnik - radca prawny, autor bloga o pomocy dłużnikom w sądzie i podczas egzekucji w sporach z instytucjami finansowymi, pt.: Dług to nie koniec świata.

Komornik sądowy. Nowa ustawa i tabela zmian

Leszek Bloch - radca prawny Leszek Bloch - radca prawny

Ministerstwo Sprawiedliwości (MS) w swoich serwisach opublikowało wpis zatytułowany „koniec nadużyć komorników”, który zawiera tabelę najważniejszych zmian przewidywanych przez nową ustawę o komornikach sądowych. Okazuje się, że mogą one doprowadzić do poprawy sytuacji dłużników, ale znacznie gorzej wyglądać będzie ochrona wierzycieli. Należy sobie tutaj zadać pytanie, dlaczego nikt nie zastanawia się nad stworzeniem mechanizmów zmierzających […]

Autor: Leszek Bloch - radca prawny, autor bloga o windykacji dla przedsiębiorców, pt.: Leszek Bloch - po stronie wierzyciela.

O zapłacie przedawnionego długu

Magdalena Bojaryn - radca prawny Magdalena Bojaryn - radca prawny

Co masz zrobić gdy zostaniesz pozwany o zapłatę przedawnionego długu? Czy podniesienie w sądzie zarzutu przedawnienia to koniec Twoich kłopotów? Komu masz złożyć oświadczenie o przedawnieniu? Czy przesłanie go do pełnomocnika strony przeciwnej wystarczy? Na początku muszę zdecydowanie podkreślić, że uważam, iż swoje długi należy płacić. Nie mam zamiaru namawiać nikogo aby robił przeciwnie. Jednak po przeanalizowaniu jednej ze spraw jaka […]

Autor: Magdalena Bojaryn - radca prawny, autorka bloga dla przedsiębiorców o relacjach w biznesie, umowach i karach umownych, pt.: Skuteczne wykonanie umowy.

W ostatnim czasie doprowadziłem do zawarcia pozaprocesowej ugody pomiędzy powodem a pozwanym, którym był komornik. Ściślej rzecz ujmując – spadkobiercy komornika, którzy przyszli do mnie ze sprawą na kilka dni przez upływem terminu na wniesienie apelacji. Poniżej szerzej na ten temat, a więcej o kwestiach związanych z wierzytelnościami na MOIM BLOGU. Analizując akta zauważyłem, że […]

Autor: Leszek Bloch - radca prawny, autor bloga o windykacji dla przedsiębiorców, pt.: Leszek Bloch - po stronie wierzyciela.

Ostatnio jedna z Czytelniczek napisała do mnie przy okazji sprawy alimentacyjnej o następującą kwestię, której przedmiotem jest ugoda przed mediatorem: „Czy po zatwierdzeniu jej przez sąd mogę z nią wystąpić do urzędu gminy przy składaniu dokumentów na zasiłek rodzinny ? Czy jednak ona nie jest traktowana jak „prawdziwy wyrok?”. W poniższym wpisie rozwiejemy te wątpliwości, […]

Autor: Anna Koziołkiewicz-Kozak, adwokat, autor bloga Z obrączką czy bez - małżeństwo i związek partnerski okiem adwokata.

Bankowy Tytuł Egzekucyjny (BTE) zlikwidowany!

Marcin Bartnik - radca prawny Marcin Bartnik - radca prawny

Być może miałeś okazję słyszeć o tym, że Trybunał Konstytucyjny (TK) w kwietniu 2015 roku wydał wyrok podważający zgodność z Konstytucją przepisów ustawy Prawo bankowe dotyczących BTE. W wyroku TK wyznaczył Ustawodawcy termin na zmianę obowiązujących przepisów do końca lipca 2016 roku. Nie czekano jednak do ostatniej chwili i uchylono zakwestionowane regulacje prawne już 27 […]

Autor: Marcin Bartnik - radca prawny, autor bloga o pomocy dłużnikom w sądzie i podczas egzekucji w sporach z instytucjami finansowymi, pt.: Dług to nie koniec świata.

Jeśli jako wierzyciel masz zamiar dochodzić przed sądem spełnienia świadczenia przez swojego dłużnika, musisz zwrócić uwagę na właściwość sądu. To szczególnie ważne w sytuacji, gdy z kontrahentem nie dokonaliście wyboru sądu w umowie (po więcej na ten temat zapraszam TUTAJ), Ustalając właściwość sądu w sprawach o zapłatę znaczenie ma właściwość miejscowa. Ogólna zasada, wywodząca się […]

Autor: Karol Sienkiewicz - radca prawny, autor blogów: Dochodzenie wierzytelności oraz Prawo dla pracodawcy.

Postępowanie egzekucyjne w Austrii – co z komornikiem?

Tomasz Klimek, rechtsanwalt, adwokat Tomasz Klimek, rechtsanwalt, adwokat

Kilka dni temu skontaktował się ze mną dawny kolega ze studiów, a obecnie krakowski adwokat. Posiadając prawomocny wyrok Sądu Okręgowego w Katowicach oraz zaświadczenie Europejskiego Tytułu Egzekucyjnego poszukiwał dobrej kancelarii komorniczej z Wiener Neustadt. Austriacka spółka GmbH, która jest dłużnikiem Klienta mojego kolegi, tam właśnie ma swoją siedzibę. W Wiener Neustadt nie ma jednak dobrej […]

Autor: Tomasz Klimek, rechtsanwalt, adwokat, autor bloga o prawnych aspektach działalności polskich przedsiębiorstw w Austrii, pt.: Polskie Firmy w Austrii.