Upadłość i restrukturyzacja

Restrukturyzacja. Dlaczego firmy jej potrzebują?

Dariusz Kwiatkowski - radca prawny Dariusz Kwiatkowski - radca prawny

Najbardziej banalna odpowiedź to ich zła sytuacja finansowa. Natomiast w praktyce zdarza się, że firma, która znajduje się w złej sytuacji finansowej bądź utraciła swoją płynność finansową, wcale nie potrzebuje restrukturyzacji w formie postępowania restrukturyzacyjnego. Jakie zatem czynniki decydują o tym, czy firmie potrzebne jest postępowanie restrukturyzacyjne czy też nie? Po pierwsze – pieniądze. Jeśli […]

Autor: Dariusz Kwiatkowski - radca prawny, doradca restrukturyzacyjny, autor bloga DoradcaRestrukturyzacyjny.info

Im więcej ogłoszonych upadłości konsumenckich, tym więcej nieruchomości sprzedawanych przez syndyków. Co za tym idzie, coraz częściej padają też pytania o to, jak dokonać takiego zakupu. Podstawowe zasady odnoszące się do zakupu nieruchomości od syndyka omówiłem W TYM MIEJSCU. Teraz czas nieco rozszerzyć przedstawione tam informacje. Jeśli myślisz o zakupie nieruchomości od syndyka, na początek […]

Autor: Jakub Ostrowski, adwokat, doradca restrukturyzacyjny, autor bloga Upadłość spółki z o.o."

Upadłość konsumencka powoduje, że dłużnik uzyskuje umorzenie swoich niespłaconych zobowiązań. Płynie z tego jeszcze jeden wniosek – przypuszczalnie wierzyciel nie zostanie zaspokojony. Tego typu rozwiązanie nie zawsze okazuje się właściwe. Zdarzają się bowiem sytuacje, kiedy dłużnik ogłaszający upadłość konsumencką wcale na to nie zasługuje. Wierzyciel nie bierze udziału w postępowaniu dotyczącym upadłości konsumenckiej. Sąd nierzadko […]

Autor: Wojciech Pilat,

Postępowanie o zatwierdzenie układu

Leszek Kukawski - radca prawny Leszek Kukawski - radca prawny

Od początku 2016 roku obowiązuje Ustawa z dnia 15 maja 2015 roku Prawo restrukturyzacyjne (Dz.U. 2015 poz. 978). Przewiduje ona aż cztery procedury dla podmiotów zarówno niewypłacalnych, jak i tych zagrożonych niewypłacalnością: postępowanie o zatwierdzenie układu, przyspieszone postępowanie układowe, postępowanie układowe oraz postępowanie sanacyjne. My w dzisiejszym wpisie zajmiemy się szerzej tym pierwszym – postępowaniem […]

Autor: Leszek Kukawski - radca prawny, autor bloga o restrukturyzacji i upadłości firmy, pt.: Jak naprawić przedsiębiorstwo.

1 stycznia 2016 roku wejdzie w życie nowelizacja ustawy Prawo upadłościowe i naprawcze. Zgodnie z nowymi przepisami inaczej rozumiana będzie niewypłacalność dłużnika. Ograniczy to nieuczciwe praktyki wierzycieli w zakresie składania wniosków o upadłość. Niewypłacalność dłużnika – jak jest? Obecnie przez niewypłacalność dłużnika rozumie się sytuację, kiedy nie wykonuje on ciążących na nim, wymagalnych zobowiązań pieniężnych. […]

Autor: Leszek Kukawski - radca prawny, autor bloga o restrukturyzacji i upadłości firmy, pt.: Jak naprawić przedsiębiorstwo.

Ważna informacja dla osób, które interesuje upadłość konsumencka! Od 1 stycznia 2016 roku sprawy upadłościowe i restrukturyzacyjne z obszaru właściwości miejscowej sądów okręgowych w Liblinie, Siedlcach oraz Zamościu są rozpoznawane przez Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku – IX Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych. Jeśli więc postanowiłeś złożyć wniosek o […]

Autor: Jakub Ostrowski, adwokat, doradca restrukturyzacyjny, autor bloga Upadłość spółki z o.o."

Podczas postępowania o zatwierdzenie układu zwykle oczekuje się od nadzorcy układu, że będzie on brał czynny udział w zbieraniu głosów nad układem po stronie dłużnika. W zakresie tego czynnego udziału mieści się także prowadzenie negocjacji z wierzycielami na korzyść dłużnika. Oczekiwanie takie wynika z art. 37 ust. 2 pkt 4 ustawy Prawo restrukturyzacyjne, który stanowi […]

Autor: Leszek Kukawski - radca prawny, autor bloga o restrukturyzacji i upadłości firmy, pt.: Jak naprawić przedsiębiorstwo.

Notariusz i jego zdolność upadłościowa

Karolina Rokicka-Murszewska - radca prawny Karolina Rokicka-Murszewska - radca prawny

W dniu 23 marca 2016 roku Sąd Najwyższy wydał uchwałę w sprawie o sygn. akt III CZP 4/16. Dotyczyła ona kwestii tego, czy notariusz jest przedsiębiorcą oraz czy posiada zdolność upadłościową. Szczegóły w dalszej części wpisu, a więcej na ten temat już niebawem na blogu Zakończenie działalności firmy. Sąd Najwyższy poszukiwał odpowiedzi na następujące pytanie: […]

Autor: Karolina Rokicka-Murszewska - radca prawny, autorka bloga o sprawnym i bezpiecznym prowadzeniu restrukturyzacji, likwidacji i upadłości spółki, pt.: Zakończenie działalności firmy.

Zdolność restrukturyzacyjna i zdolność upadłościowa

Izabela Rajczyk - radca prawny, doradca restrukturyzacyjny, syndyk Izabela Rajczyk - radca prawny, doradca restrukturyzacyjny, syndyk

Podmioty, którym została przyznana zdolność restrukturyzacyjna oraz podmioty cechujące zdolność upadłościowa usystematyzowano poza pewnymi wyjątkami bardzo podobnie. Dziś właśnie o różnicach między nimi. Podmioty posiadające zdolność restrukturyzacyjną i zdolność upadłościową przedsiębiorcy – w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego, a więc osoby fizyczne, osoby prawne, jednostki organizacyjne z przyznaną przez ustawę zdolnością prawną – prowadzące we własnym […]

Autor: Izabela Rajczyk - radca prawny, doradca restrukturyzacyjny, syndyk, autorka bloga o tym jak prowadzić, przekształcić lub zoptymalizować swój biznes, pt.: Restrukturyzacja firmy okiem prawnika.

W tym artykule na chwilę odejdę od zagadnień związanych z restrukturyzacją. Odpowiem natomiast na często powtarzające się pytanie, którego przedmiotem jest upadłość konsumencka. Mianowicie – czy upadłość konsumencka osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą jest możliwa? Zanim jednak wyjaśnię tę kwestię chciałbym wspomnieć, że tym materiałem otwieram nowy cykl, którego głównym tematem będzie właśnie upadłość konsumencka. […]

Autor: Leszek Kukawski - radca prawny, autor bloga o restrukturyzacji i upadłości firmy, pt.: Jak naprawić przedsiębiorstwo.

Restrukturyzacja przed upadłością

Izabela Rajczyk - radca prawny, doradca restrukturyzacyjny, syndyk Izabela Rajczyk - radca prawny, doradca restrukturyzacyjny, syndyk

Mój poprzedni wpis dotyczył nowości w prawie upadłościowym (zainteresowanych zapraszam do lektury TUTAJ). Dziś natomiast więcej o zasadzie Prawa restrukturyzacyjnego, która zakłada, że restrukturyzacja ma pierwszeństwo przed upadłością. To z niej wynika praktyka sądów, by najpierw rozpatrywać wnioski restrukturyzacyjne (przed wnioskami o ogłoszenie upadłości), jeśli oba takie zostały zgłoszone w stosunku do jednego podmiotu. Nie […]

Autor: Izabela Rajczyk - radca prawny, doradca restrukturyzacyjny, syndyk, autorka bloga o tym jak prowadzić, przekształcić lub zoptymalizować swój biznes, pt.: Restrukturyzacja firmy okiem prawnika.