Prawo dla biznesu

Większość z nas posiada drugie imię, ale część na co dzień korzysta tylko z jednego. Okazuje się, że może to wywoływać problemy w postępowaniach przed sądami rejestrowanymi, czyli mówiąc bardziej szczegółowo – Wydziałami Gospodarczymi Krajowego Rejestru Sądowego (KRS). Od dłuższego czasu przy wpisywaniu danej osoby do KRS powszechna jest praktyka podawania jej pełnych danych, przez […]

Autor: Błażej Sarzalski - radca prawny, autor blogów Rejestracja spółki z o.o. oraz Rejestracja spółki w Delaware.

Upadłość konsumencka powoduje, że dłużnik uzyskuje umorzenie swoich niespłaconych zobowiązań. Płynie z tego jeszcze jeden wniosek – przypuszczalnie wierzyciel nie zostanie zaspokojony. Tego typu rozwiązanie nie zawsze okazuje się właściwe. Zdarzają się bowiem sytuacje, kiedy dłużnik ogłaszający upadłość konsumencką wcale na to nie zasługuje. Wierzyciel nie bierze udziału w postępowaniu dotyczącym upadłości konsumenckiej. Sąd nierzadko […]

Autor: Wojciech Pilat,

Zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami, przychód z tytułu wniesienia do spółki wkładu niepieniężnego, innego niż przedsiębiorstwo bądź zorganizowana część przedsiębiorstwa, określany jest w oparciu o wartość nominalną obejmowanych udziałów. Przychód ten powstaje w dniu zarejestrowania spółki albo wpisu do rejestru podwyższenia jej kapitału zakładowego / wkładów wspólników. Co istotne, na dzień objęcia udziałów określa się […]

Autor: Konrad Dura - doradca podatkowy, autor bloga Nie tylko przekształcenie.

KRS. Nowy projekt zmian w ustawie!

Karolina Rokicka-Murszewska - radca prawny Karolina Rokicka-Murszewska - radca prawny

W dniu 3 listopada Ministerstwo Sprawiedliwości przedstawiło projekt ustawy o zmianie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym oraz niektórych innych ustaw. Co wynika z planowanych reform w KRS? Wszelkie wnioski do KRS będzie można złożyć za pośrednictwem Internetu, co ma wyraźnie usprawnić postępowania przed sądami rejestrowymi. Środki zaskarżenia czy coroczne sprawozdania finansowe będą składane tylko drogą […]

Autor: Karolina Rokicka-Murszewska - radca prawny, autorka bloga o sprawnym i bezpiecznym prowadzeniu restrukturyzacji, likwidacji i upadłości spółki, pt.: Zakończenie działalności firmy.

Członek zarządu i jego nieodpłatna praca

Marta Małasiewicz - radca prawny Marta Małasiewicz - radca prawny

Wielu przedsiębiorców będących członkami zarządów spółek z ograniczoną odpowiedzialnością okazuje się bardzo zaskoczonych, kiedy dociera do nich, że nieodpłatna praca na takim stanowisku w spółce pociąga za sobą ryzyko podatkowe. Stąd każdy, a szczególnie rozpoczynający „karierę” przedsiębiorca, winien zdawać sobie sprawę z tego, iż praca w zarządzie spółki kapitałowej bez uzyskania z tego tytułu ekwiwalentu […]

Autor: Marta Małasiewicz - radca prawny, doradca podatkowy, autorka bloga e-cito.pl.

Sprzedaż żywności do USA. Nowe wymogi

Agnieszka Szymecka-Wesołowska Agnieszka Szymecka-Wesołowska

Osoby, które prowadzą lub też planują sprzedaż żywności do USA bez wątpienia powinna zaciekawić wiadomość dotycząca nowych wymogów, które w tej kwestii zaczęły niedawno obowiązywać. Nie powinno to zresztą dziwić, jeśli spojrzy się na restrykcyjną politykę FDA (ang. Federal Food and Drugs Administration – Agencja ds. Żywności i Leków). 4 stycznia 2011 roku podpisano FSMA […]

Autor: Agnieszka Szymecka-Wesołowska, doktor nauk prawnych, autorka bloga Prawo żywnościowe.

W poniedziałkowy poranek jak zawsze przeglądałem, co nowego w Internecie. Na jednym z większych portali informacyjnych rzuciła mi się w oko informacja – koniec podatku liniowego. Niebawem mamy zacząć płacić składko-podatek według progresywnej skali podatkowej. Ktoś z ekipy rządzącej wspomina o 19% opodatkowaniu menadżerów, co od razu wydaje się bez sensu i wpisuje przy okazji […]

Autor: Błażej Sarzalski - radca prawny, autor blogów Rejestracja spółki z o.o. oraz Rejestracja spółki w Delaware.

Projekt ustawy uwłaszczeniowej. Skutki dla dewelopera

Agnieszka Grabowska, radca prawny Agnieszka Grabowska, radca prawny

Zgodnie z moją wcześniejszą zapowiedzią, ten wpis poświęcę problemowi negatywnych konsekwencji, które mogą dotknąć deweloperów, jeśli projekt ustawy o przekształceniu współużytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe we współwłasność wejdzie w życie. Projekt ten przewiduje, że już niebawem, bo od 1 stycznia 2017 roku, nie będzie możliwe ustanawianie odrębnej własności lokali w budynkach, które wybudowano […]

Autor: Agnieszka Grabowska, radca prawny, autorka bloga dla deweloperów pt.: Jakim prawem.

Nadgodziny pracownika budowy

Wojciech Kryczek - radca prawny Wojciech Kryczek - radca prawny

Kilka miesięcy temu – w lutym – opublikowałem na swoim blogu artykuł zatytułowany „O nadgodzinach dla pracowników budowy i nie tylko”. Jak nietrudno się domyślić, poruszone tam kwestie odnosiły się do dodatkowego wynagrodzenia za godziny nadliczbowe pracownika budowy na przykładzie konkretnej sprawy sądowej. Reprezentowałem w niej pracownika żądającego od swojego pracodawcy wynagrodzenia za przepracowane nadgodziny […]

Autor: Wojciech Kryczek - radca prawny, autor bloga o umowach dla inwestorów, wykonawców i podwykonawców, pt.: Umowa o roboty budowlane.

Różne polskie firmy coraz częściej wysyłają swoich pracowników, by ci wykonywali prace budowlane na terenie Austrii. Wtedy spotykają się z problemem nienależnie naliczonych dodatków urlopowych przez BUAK… O BUAK na swoim blogu pisałem już nie raz, co można sprawdzić TUTAJ. W tym artykule chcę natomiast skupić się na wcale nieodosobnionym przypadku, kiedy BUAK nie względnia […]

Autor: Tomasz Klimek, rechtsanwalt, adwokat, autor bloga o prawnych aspektach działalności polskich przedsiębiorstw w Austrii, pt.: Polskie Firmy w Austrii.

Pytanie jest krótkie: jaka powinna być wysokość pomieszczeń w lokalu przeznaczonym na prowadzenie apteki? Poszukiwanie odpowiedzi rozpoczynamy od rozporządzeń Ministra Zdrowia w sprawie warunków, jakie powinny spełniać lokale przeznaczone na aptekę. Tam jednak nie trafiliśmy na nic, co rozjaśniłoby tę kwestię. O wiele bardziej pomocne okazuje się rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 […]

Autor: Adam Szurpicki - radca prawny, autor bloga o prawnych aspektach otwarcia i prowadzenia aptek, pt.: Legalna apteka.