Deweloper

Odwrócony VAT w budownictwie

Sławomir Derek, adwokat Sławomir Derek, adwokat

Od 01 stycznia 2017 r. obowiązują nowe przepisy dotyczące czegoś, co nazywamy Odwrócony VAT w budownictwie. Przepisy te dotyczą głównie podwykonawców robót budowlanych, z którymi na bieżąco współpracuję. W wyniku wprowadzenia zmian sytuacja podwykonawców robót budowlanych spowodowała, że nie muszą się oni martwić rozliczeniem podatku VAT od prac, które zrealizowali na rzecz Generalnego Wykonawcy. A […]

Autor: Sławomir Derek, adwokat, autor bloga o rozwiązywaniu problemów prawnych na budowie i w procesie inwestycyjnym, pt.: Niech się mury pną do góry.

Projekt ustawy uwłaszczeniowej. Skutki dla dewelopera

Agnieszka Grabowska, radca prawny Agnieszka Grabowska, radca prawny

Zgodnie z moją wcześniejszą zapowiedzią, ten wpis poświęcę problemowi negatywnych konsekwencji, które mogą dotknąć deweloperów, jeśli projekt ustawy o przekształceniu współużytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe we współwłasność wejdzie w życie. Projekt ten przewiduje, że już niebawem, bo od 1 stycznia 2017 roku, nie będzie możliwe ustanawianie odrębnej własności lokali w budynkach, które wybudowano […]

Autor: Agnieszka Grabowska, radca prawny, autorka bloga dla deweloperów pt.: Jakim prawem.

Plan miejscowy do zbadania

Agnieszka Grabowska, radca prawny Agnieszka Grabowska, radca prawny

W dzisiejszym wpisie nieco przydatnych informacji o badaniu stanu prawnego nieruchomości. Konkretniej rzecz ujmując – dlaczego deweloper, badając stan prawny interesującej go nieruchomości, powinien ustalić, czy jest ona objęta ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. O czym powinien pamiętać deweloper Dla dewelopera, który chciałby zakupić nieruchomość celem zrealizowania inwestycji, niezwykle ważne jest, czy w odniesieniu do […]

Autor: Agnieszka Grabowska, radca prawny, autorka bloga dla deweloperów pt.: Jakim prawem.

Budowa księgi wieczystej

Joanna Marska-Romaniszyn Joanna Marska-Romaniszyn

Budowa księgi wieczystej jest prosta: są to cztery działy (jeden podwójny) oraz tzw. Okładka. Księga wieczysta dla każdego rodzaju nieruchomości jest taka sama – niezależnie od tego, czy jest to np. wielka działka zabudowana wieloma domami, mieszkanie czy działka, na której znajduje się droga osiedlowa. Dział I Dział I dzieli się na 2 części: Dział I-O – jest […]

Autor: Joanna Marska-Romaniszyn, radca prawny, autorka bloga Umowa z deweloperem.

Termin zagospodarowania nieruchomości

Joanna Marska-Romaniszyn Joanna Marska-Romaniszyn

Zdarza się, że w księdze wieczystej nieruchomości, której deweloper jest użytkownikiem wieczystym znajduje się informacja o jej terminie zagospodarowania. Co to oznacza i jakie może mieć konsekwencje dla potencjalnego klienta takiego dewelopera? W artykule na temat sposobów korzystania z nieruchomości oddanej w użytkowanie wieczyste pisałam, że umowa zawarta pomiędzy właścicielem danego gruntu (dla przykładu gminą) […]

Autor: Joanna Marska-Romaniszyn, radca prawny, autorka bloga Umowa z deweloperem.

W dzisiejszym artykule znów poruszę kwestię, jaką jest odpowiedzialność inwestora za wypłatę wynagrodzenia podwykonawcy, którą reguluje art. 6471 Kodeksu cywilnego. Okazją ku temu jest uchwała Sądu Najwyższego (SN) z dnia 17 lutego 2016 roku (sygn. akt III CZP 108/15). To w niej dokonano korzystnej na inwestorów interpretacji interesującego nas przepisu. Zacznijmy od tezy przywoływanej uchwały: […]

Autor: Agnieszka Grabowska, radca prawny, autorka bloga dla deweloperów pt.: Jakim prawem.

Umowa przedwstępna jest bardzo często podpisywana przed umową przenoszącą własność nieruchomości (umowa przyrzeczona). Można ją zawrzeć zarówno w formie pisemnej jak i w formie aktu notarialnego. Różnica w tych przypadkach dotyczy skutków, jakie wywołuje umowa przedwstępna. Jeśli umowa przedwstępna przyjęła formę pisemną, to w razie jej niewykonania można dochodzić jedynie odszkodowania. Co więcej, zwykle odszkodowanie […]

Autor: Andrzej Krysta - radca prawny, autor bloga o obrocie nieruchomościami, pt.: Nieruchomości kupuj, najmuj i sprzedawaj bezpiecznie.

Miejsca postojowe a działka sąsiednia

Agnieszka Grabowska, radca prawny Agnieszka Grabowska, radca prawny

Realizując inwestycję budowlaną deweloperzy napotykają na różne problemy, w których rozwiązaniu pomagam pisząc na blogu. Jednym z takich problemów jest zapewnienie odpowiedniej dla realizowanej inwestycji liczby miejsc postojowych. Niestety zasada, że jedno takie miejsce dla jednego lokalu wystarczy, odchodzi powoli do lamusa. Coraz częściej urzędnicy stawiają dużo wyższe wymagania. Potrzeba dużo miejsc postojowych Co jednak […]

Autor: Agnieszka Grabowska, radca prawny, autorka bloga dla deweloperów pt.: Jakim prawem.

W swoim blogu Umowaorobotybudowlane.pl pisałem o nowych rozwiązaniach przewidzianych w projekcie nowego Kodeksu budowlanego. Jedna ze zmian dotyczy zasad naliczania opłaty w przypadku legalizacji samowoli budowlanej. Aktualnie opłata legalizacyjna naliczana jest na podstawie wzoru, który uwzględnia m.in. kategorię obiektu budowlanego. Kategorię obiektu budowlanego określa załącznik do ustawy Prawo budowlane. Obowiązujący sposób wyliczania opłaty legalizacyjnej prowadził do pewnych patologii. Już […]

Autor: Wojciech Kryczek - radca prawny, autor bloga o umowach dla inwestorów, wykonawców i podwykonawców, pt.: Umowa o roboty budowlane.

Inwestycja budowlana na użytkowaniu wieczystym

Agnieszka Grabowska, radca prawny Agnieszka Grabowska, radca prawny

Inwestycja deweloperska na gruncie oddanym w użytkowanie wieczyste dosyć często obarczona jest dodatkowymi problemami i kosztami, jakie trzeba ponieść, aby ją zrealizować. Wynika to przede wszystkim z tego, że prawo wieczystego użytkowania jest specyficznym uprawnieniem i nierzadko nawet profesjonaliści w obrocie gospodarczym, w tym też deweloperzy,  nie dostrzegają różnicy pomiędzy  tym prawem, a prawem własności […]

Autor: Agnieszka Grabowska, radca prawny, autorka bloga dla deweloperów pt.: Jakim prawem.