Podatki

Spółka cywilna bez wątpienia jest – UWAGA – umową pomiędzy przynajmniej dwoma wspólnikami, jeżeli chcą oni współpracować w celu osiągnięcia wspólnego celu – głównie celu gospodarczego. Spółka cywilna jest więc umową. Co z tego wynika? Ano to, że nie może ona posiadać własnego majątku ani odpowiadać za swoje zobowiązania. Są to fakty, z których znaczenia większość przyszłych wspólników sp. cyw. […]

Autor: Anna Kaliszewska, adwokat, autorka bloga o tym, jak założyć i bezpiecznie prowadzić spółkę przedsiębiorców, pt.: Spółka Cywilna.

Wiadomo jedno – podatki będą zmienione. W roku 2017 kwota wolna od podatku nie ulegnie zmianie. W 2018 roku zniesiony zostanie podatek liniowy. Podobnie właśnie wtedy realna stopa opodatkowania dochodów dla przedsiębiorców sięgnie progu 35-40%. Dochody prezesów zarządów nie mogą być przecież opodatkowane podatkiem liniowym na poziomie 19%, bo to niesprawiedliwe… Jednocześnie nikt spośród tych, […]

Autor: Jarosław Kruk, radca prawny, autor bloga o sposobach zabezpieczenia majątku, pt.: Fundacja i trust.

Zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami, przychód z tytułu wniesienia do spółki wkładu niepieniężnego, innego niż przedsiębiorstwo bądź zorganizowana część przedsiębiorstwa, określany jest w oparciu o wartość nominalną obejmowanych udziałów. Przychód ten powstaje w dniu zarejestrowania spółki albo wpisu do rejestru podwyższenia jej kapitału zakładowego / wkładów wspólników. Co istotne, na dzień objęcia udziałów określa się […]

Autor: Konrad Dura - doradca podatkowy, autor bloga Nie tylko przekształcenie.

Członek zarządu i jego nieodpłatna praca

Marta Małasiewicz - radca prawny Marta Małasiewicz - radca prawny

Wielu przedsiębiorców będących członkami zarządów spółek z ograniczoną odpowiedzialnością okazuje się bardzo zaskoczonych, kiedy dociera do nich, że nieodpłatna praca na takim stanowisku w spółce pociąga za sobą ryzyko podatkowe. Stąd każdy, a szczególnie rozpoczynający „karierę” przedsiębiorca, winien zdawać sobie sprawę z tego, iż praca w zarządzie spółki kapitałowej bez uzyskania z tego tytułu ekwiwalentu […]

Autor: Marta Małasiewicz - radca prawny, doradca podatkowy, autorka bloga e-cito.pl.

Gwoli przypomnienia jeszcze w tym roku: Im bliżej końca roku, tym głośniej mówi się o zmianach, jakie od 1 stycznia 2016 roku czekają nas w prawie podatkowym. Jedną z ważniejszych reform jest ta, zgodnie z którą podatek za podatnika będą mogły zapłacić inne podmioty. Więcej na ten temat w poniższym tekście. Podatek do zapłacenia z […]

Autor: Anna Patoleta, adwokat, autorka bloga podatkach w spółkach i nie tylko, pt.: Podatkowa odpowiedzialność menadżera.

Mit o braku obowiązku zapłaty podatku przy zakupie samochodu

Mariusz Poślednik, adwokat, doktor nauk prawnych Mariusz Poślednik, adwokat, doktor nauk prawnych

Sprawa dotyczy braku odprowadzenia 2 % podatku od czynności cywilnoprawnej zakupu samochodu, która zawarta została poza granicami Polski… Otóż taką informację usłyszałem w jednym z programów telewizyjnych, zajmujących się tematyką podatkową. Jeden Polak od drugiego kupił samochód. Ale żeby pominąć obowiązek zapłaty 2 % podatku od tej umowy (podatku od czynności cywilnoprawnej), oboje wyjechali tym […]

Autor: Mariusz Poślednik, adwokat, doktor nauk prawnych, Kancelaria Adwokacka dr Mariusz Poślednik.

Luka w VAT będzie mniejsza?

Rafał Chmielewski

15 lipca 2016 roku weszła w życie nowelizacja ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (Dz.U. 2004 nr 54 poz. 535) – VAT, wprowadzająca klauzulę nadużycia prawa. Ma ona zapobiegać nielegalnym praktykom w optymalizacji podatku VAT. Dwa tygodnie później Minister Finansów (MF) Paweł Szałamacha ogłosił, że w najbliższym czasie […]

Autor: Rafał Chmielewski, szczęśliwy redaktor portalu Znam Swoje Prawo.pl :)

Sportowiec jako przedsiębiorca

Tomasz Kiszka - radca prawny, doradca podatkowy Tomasz Kiszka - radca prawny, doradca podatkowy

Sportowiec, a więc zawodnik profesjonalnie uprawiający jakąś dyscyplinę sportową, może świadczyć usługi na rzecz klubu sportowego w zakresie prowadzonej przez siebie działalności gospodarczej. Usługami tymi będą głównie udział w różnych zawodach sportowych i reprezentowanie klubu. Organy podatkowe jednak nie we wszystkich sytuacjach zgadzały się z takim rozwiązaniem i kwestionowały je właśnie pod względem podatkowym. O […]

Autor: Tomasz Kiszka - radca prawny, doradca podatkowy, autor bloga Podatki dla przedsiębiorcy.

Każdy z nas jest rezydentem podatkowym jakiegoś państwa. A z tym faktem nieodłącznie wiąże się obowiązek zapłaty podatku w jakimś kraju. Rezydencja podatkowa jest stanem prawnym niezależnym – uwaga – od obywatelstwa. Możesz być obywatelem polskim, ale równocześnie rezydentem dla celów podatkowych na Kajmanach, nie posiadając tamtejszego paszportu. Tak, tak! Obywatelstwo nie ma większego znaczenia dla celów podatkowych. Z […]

Autor: Rafał Chmielewski, szczęśliwy redaktor portalu Znam Swoje Prawo.pl :)

Czynny żal -Wzór

Rafał Chmielewski

Zbliża się wielkimi krokami termin złożenia deklaracji podatkowej PIT-37. W roku 2016 ostatecznym dniem na dokonanie tej czynności jest dzień 2 maja włącznie. Nie powinieneś się spóźnić – inaczej poniesiesz finansową karę. Jednakże jeśli w tym terminie deklaracji nie złożysz, bo na przykład nie wiedziałeś o jakichś dochodach (załóżmy, że twój pracodawca zapomniał o dostarczeniu ci PIT-11), […]

Autor: Rafał Chmielewski, szczęśliwy redaktor portalu Znam Swoje Prawo.pl :)

W jednym z wpisów na blogu Podwójne opodatkowanie omówiłem kwestię opodatkowania dochodów żołnierzy, którzy przebywają w placówkach dyplomatycznych krajów objętych działaniami wojennymi. Ten artykuł również poświęcę żołnierzom, ale w nieco innym aspekcie. Czy dieta żołnierza zawodowego może zostać odliczona od jego przychodu zagranicznego? Zagadnienie to nie od dzisiaj budzi wątpliwości. Co ciekawe, dotyczą one zarówno […]

Autor: Rafał Chmielewski, szczęśliwy redaktor portalu Znam Swoje Prawo.pl :)