BUAK i austriacki sąd właściwy

Tomasz Klimek, rechtsanwalt, adwokat Tomasz Klimek, rechtsanwalt, adwokat

Polskie przedsiębiorstwo zatrudniające w Polsce pracowników i delegujące tych pracowników do wykonywania w Austrii prac określonych w § 2 ustawy o BUAK, czyli prac branży budowlanej, powinno spodziewać się, że kiedyś otrzyma list z BUAK zawierający pouczenie o obowiązku opłacenia dodatków urlopowych. Dziś o właściwości austriackiego sądu przez sprawach z BUAK, a więcej przydatnych informacji na blogu Polskie firmy w Austrii.

Jeśli przedsiębiorca dodatku jednak nie opłaci, to BUAK sam obliczy wysokość należności. Niestety kwoty ustalone przez BUAK nierzadko bywają zawyżone. Dlaczego? Otóż BUAK zwykle nie posiada kompletu potrzebnych informacji, przez co pojawiają się błędy w zakresie okresów wykonywania prac przez poszczególnych pracowników na terenie Austrii czy nie uwzględnienia urlopów wykorzystanych już przez pracowników.

Kiedy wezwania BUAK okazują się bezskuteczne, instytucja ta pozywa polskiego przedsiębiorcę do austriackiego sądu, choć firma ma siedzibę w Polsce. Ponownie należy zadać pytanie: dlaczego?

Ustawa o BUAK (nazywana BUAG) wprowadza dla dochodzenia roszczeń z tytułu nieopłaconych dodatków urlopowych przez BUAK szczególną, wyłączną właściwość sądu. Dla całej Austrii sądem tym jest Arbeits- und Sozialgericht Wien, a więc Sądu Pracy i Ubezpieczeń Społecznych w Wiedniu.

Reguluje to §33h (3) BUAG, implementujący zapis dyrektywy unijnej nr 96/71/WE.

Autor: Tomasz Klimek, rechtsanwalt, adwokat, autor bloga o prawnych aspektach działalności polskich przedsiębiorstw w Austrii, pt.: Polskie Firmy w Austrii.

Poprzedni wpis:

Następny wpis: