Bankowy Tytuł Egzekucyjny (BTE) zlikwidowany!

Marcin Bartnik - radca prawny Marcin Bartnik - radca prawny

Być może miałeś okazję słyszeć o tym, że Trybunał Konstytucyjny (TK) w kwietniu 2015 roku wydał wyrok podważający zgodność z Konstytucją przepisów ustawy Prawo bankowe dotyczących BTE. W wyroku TK wyznaczył Ustawodawcy termin na zmianę obowiązujących przepisów do końca lipca 2016 roku. Nie czekano jednak do ostatniej chwili i uchylono zakwestionowane regulacje prawne już 27 listopada 2015 roku.

Według mojej opinii był to bardzo dobry krok. Bankowy Tytuł Egzekucyjny przyznawał bowiem bankom nieuzasadnione uprzywilejowanie wobec dłużników przy dochodzeniu od nich zaległości. Ograniczenie tego przywileju ma jasny przekaz – nie ma równych i równiejszych wierzycieli. Wszyscy są traktowani tak samo przy dochodzeniu swoich należności. Oczywiście dłużnicy nie mogą zapominać o bardzo ważnej rzeczy (akcentowanej w tytule mojego bloga) – Dług to nie koniec świata.

Uchylając przepisy dotyczące wystawiania BTE Ustawodawca zdecydował, że jeśli bank uzyskał klauzulę wykonalności na Bankowy Tytuł Egzekucyjny przed 27 listopada 2015 roku, wówczas tytuł pozostaje w mocy.

Dlatego w oparciu o Bankowy Tytuł Egzekucyjny z klauzulą wykonalności wciąż może zostać wszczęta egzekucja na wniosek banku, a jeżeli na podstawie BTE jest obecnie prowadzona egzekucja, nie zostanie ona umorzona.

Być może tego nie wiesz, ale Sąd przy nadawaniu klauzuli Bankowemu Tytułowi Egzekucyjnemu sprawdzał go w bardzo niewielkim zakresie. Nie weryfikował najważniejszej (dla dłużnika) rzeczy – jak bank obliczył kwotę wierzytelności i czy kwota ta została określona prawidłowo.

Dlatego tak ważne jest samodzielne zweryfikowanie przez dłużnika czy Bankowy Tytuł Egzekucyjny został wystawiony przez bank zasadnie i czy tytuł nie zawiera błędów. Z doświadczenia wiem, że różnego rodzaju pomyłki zdarzają się często. Ich skutkiem może być nawet pozbawienie wykonalności BTE i umorzenie egzekucji.

Autor: Marcin Bartnik - radca prawny, autor bloga o pomocy dłużnikom w sądzie i podczas egzekucji w sporach z instytucjami finansowymi, pt.: Dług to nie koniec świata.

Poprzedni wpis:

Następny wpis: