Artykuł w periodyku dla dietetyków

Michał Grabiec - radca prawny Michał Grabiec - radca prawny

Periodyk dla dietetyków Polish Journal of Nutricion opublikował w najnowszym numerze mój artykuł. Traktuje on o odpowiedzialności cywilnej dietetyków.

Temat ten jest o tyle istotny, że odpowiedzialność cywilna może kształtować się różnie, co zależy chociażby od podstawy dla świadczenia usług. Inaczej wygląda to w przypadku osób zatrudnionych na umowę o pracę, a odmiennie jeśli mowa o osobach prowadzących działalność gospodarczą na własny rachunek.

Kolejne różnice, które przedstawia artykuł, dotyczą odpowiedzialności majątkowej. Jej zakres i zasady w przypadku spółek handlowych (zarówno kapitałowych jak i osobowych) są inne niż w odniesieniu do podmiotów sprawujących określone funkcje w takich spółkach.

Polish Journal of Nutricion to kwartalnik. Jego wydawcą jest Polskie Stowarzyszenie Dietetyków. W najnowszym numerze ukazał się właśnie mój artykuł, ale też inne ciekawe pozycje, jak dla przykładu wywiad z Ewą Borek – Prezes Fundacji „My Pacjenci”.

Autor: Michał Grabiec - radca prawny, autor bloga o roszczeniach z tytułu błędów medycznych, pt.: Blog o prawach pacjenta, oraz bloga o obronie lekarza w procesie karnym, pt.: Hipokrates w sądzie.

Poprzedni wpis:

Następny wpis: