Agent rejestrowy coś powiedział, ale czy to prawda?

Błażej Sarzalski - radca prawny Błażej Sarzalski - radca prawny

Oto fragment zapytania skierowanego do mnie przez jednego z Klientów:
Agent rejestrowy powiedział, że spółka będąca własnością osoby zagranicznej, która nie jest rezydentem podatkowym w Stanach Zjednoczonych nie może być traktowana jako tzw. disregarded entity. Czy to prawda?

Takich wiadomości w ostatnim czasie dostałem kilka. Dlatego zapytałem o wynikającą z nich wątpliwość agenta rejestrowego, z którym stale współpracuję.

Chodzi o następującą kwestię – czy osoba nie będąca rezydentem USA może korzystać z transparentności podatkowej zapewnianej przez spółkę LLC w Delaware?

Mój agent rejestrowy uznał, że takiej możliwości nie ma, ale jest on w błędzie. Otóż nie wyobrażam sobie, by prawo USA (land of the free and the home of the brave) pozwalało na tego typu dyskryminację przedsiębiorców. Co więcej, miałem rację. Pogląd, iż nie istnieje możliwość, żeby non-resident alien (obcokrajowiec nie będący rezydentem podatkowym USA) był traktowany jako disregarded entity jest po prostu nieprawdziwy. Co zatem wywołało tę lawinę wątpliwości?

Cały problem wynika z nadinterpretowania tego, co jakiś czas temu (skądinąd słusznie) napisał Internal Revenue System (IRS), publikując na swoich witrynach oświadczenie o następującej treści:
Rząd federalny nie rozpoznaje spółki LLC jako klasyfikacji dla celów podatków federalnych. Spółka LLC składa zeznania podatkowe jako korporacja, spółka partnerska albo indywidualny przedsiębiorca”.

Agent rejestrowy stwierdził, iż z przytoczonych słów miał płynąć wniosek, jakoby jednoosobowa spółka LLC mogła być transparentna podatkowo tylko wówczas, gdy jej właściciel posiada numery EIN, SSN bądź ITIN oraz składa zeznania podatkowe w Stanach Zjednoczonych. Dodatkowo w formularzu ubiegania się o nadanie numeru EIN spółce LLC faktycznie znalazły się pola do wskazania numerów EIN, SSN bądź ITIN dla właściciela spółki. Jest jednak pewno „ale”…

W tym przypadku opieramy się na niewłaściwych przesłankach, bowiem z oświadczenia IRS nie można wyprowadzić żadnych innych wniosków poza tym, jak może dokonywać rozliczeń spółka LLC. Ponad to, nieprawdą jest, że otrzymując numer EIN dla spółki LLC nie mamy możliwości wyboru domyślnej opcji bycia podmiotem transparentnym podatkowo. W końcu, w polu na podanie numeru EIN / SSN / ITIN należy tylko wpisać „osoba zagraniczna” i IRS rozpatrzy taki wniosek w sposób prawidłowy.

Zatem jeżeli agent rejestrowy uważa, że nie istnieje możliwości uzyskania numer EIN dla zachowania Twojej transparentności podatkowej, polecam się do kontaktu. Adwokat z USA specjalizujący się w prawie biznesowym, z którym ja współpracuję – zorganizuje bez problemu numer EIN spółce LLC.

Co ważne, agent rejestrowy to nie prawnik i dlatego niekiedy nie potrafi udzielić on rzetelnej porady prawnej!

Autor: Błażej Sarzalski - radca prawny, autor blogów Rejestracja spółki z o.o. oraz Rejestracja spółki w Delaware.

Poprzedni wpis:

Następny wpis: