Adres zamieszkania ważny dla sądu

Aneta Bernat - radca prawny Aneta Bernat - radca prawny

Osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą jest wpisana w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG). Zwykle podpisując z nią umowę, czy potem wystawiając jej fakturę, posiadamy informację o jej adresie, który został ujawniony w CEIDG. Jak ważny jest fakt, że osoba taka może posiadać adres zamieszkania inny niż podany w ewidencji?

Adres zamieszkania albo zwrot pozwu

Choć na pierwszy rzut oka wydaje się, że nie ma to znaczenia, adres zamieszkania jest często wbrew pozorom kluczowy. Tak jest chociażby wtedy, gdy chcemy wystąpić z powództwem przeciwko osobie fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą. Sąd najczęściej wymaga wówczas, by wskazać adres zamieszkania pozwanego pod rygorem zwrotu pozwu. Tymczasem my dysponujemy jedynie adresem z CEIDG, który nie musi być taki sam jak adres zamieszkania, bo może być dla przykładu adresem lokalu wynajmowanego dla potrzeb działalności gospodarczej.

Adres da się znaleźć

Rzecz jasna istnieją zbiory meldunkowe, ewidencje wydanych oraz unieważnionych dowodów osobistych, albo zbiór PESEL. Za ich pomocą można ustalić adres zamieszkania pozwanego, jednak trzeba uzbroić się w cierpliwość i gotówkę na pokrycie opłat urzędowych. W dodatku nie ma gwarancji, że uda się odnaleźć adres na podstawie tylko imienia i nazwiska pozwanego.

Po nowelizacji będzie łatwiej

Wszystko może zmienić się w związku z nowelizacją Kodeksu postępowania cywilnego, która planowo powinna wejść w życie 8 września 2016 roku. Na jej mocy zmianie ulegnie art. 133 § 2a wspomnianej ustawy, dzięki czemu osobom fizycznym wpisanym do CEIDG będzie doręczać się pisma na adres ujawniony w ewidencji, chyba że osoba ta wskaże inny adres do doręczeń.

Warto przy tym wspomnieć, że w przypadku wykreślenia z CEIDG adresu przez jego niezgodność z rzeczywistym stanem rzeczy, kiedy nie złożono wniosku o umieszczenie tam nowego adresu, wykreślony adres będzie uznawany za ten wskazany w CEIDG – a tym samym właściwy do dokonywania doręczeń.

Autor: Aneta Bernat - radca prawny, autorka bloga o prawie budowlanym i o tym, jak prowadzić firmę w branży budowlanej, pt.: Prawa i obowiązki wykonawcy.

Poprzedni wpis:

Następny wpis: