Na blogu Umowa o roboty budowlane omawiałem już temat solidarnej odpowiedzialności inwestora i wykonawcy za wynagrodzenie podwykonawcy właśnie z tytułu realizacji umowy o roboty budowlane (np. tutaj – solidarna odpowiedzialność wykonawcy i inwestora). Obowiązujące teraz regulacje dotyczące odpowiedzialności inwestora i wykonawcy za wynagrodzenie podwykonawcy niebawem mogą przejść do historii, a ich miejsce zajmą nowe rozwiązania.

Dlaczego? Otóż w Senacie trwają właśnie prace nad projektem zmian w Kodeksie cywilnym, zmierzającym do ograniczenia solidarnej odpowiedzialności inwestora i wykonawcy za wynagrodzenie podwykonawcy.

Obecną regulację według projektu miałaby zastąpić zasada, wedle której inwestor zapłaci solidarnie z wykonawcą tylko wtedy, gdy w formie pisemnej wyrazi zgodę na zawarcie umowy między wykonawcą a podwykonawcą.

Tymczasem w aktualnym stanie prawnym mogą zdarzyć się sytuacje, kiedy inwestor ponosi solidarną odpowiedzialność nawet, jeśli nie zapozna się z umową między wykonawcą a podwykonawcą. Pisałem o tym w artykule Zgoda na zawarcie umowy o roboty budowlane z podwykonawcą w orzecznictwie.

Twierdzi się, iż dziś podwykonawca jest stawiany w pozycji uprzywilejowanej, niewspółmiernie do pozycji inwestora. Inwestor nie dysponuje bowiem w praktyce adekwatnymi środkami dla zabezpieczenia się przed roszczeniami podwykonawcy. Szczególnie, jeśli te pojawiłyby się już po zakończeniu realizacji umowy.

Wspomniany projekt miałby wprowadzić następujące rozwiązania:

  • zgoda bierna – podwykonawca może powołać się na milczącą zgodę inwestora. Wykonawca będzie upoważniony do zawarcia umowy z podwykonawcą, ale inwestor będzie zwolniony z solidarnej odpowiedzialności
  • zgoda czynna – inwestor wyrazi zgodę na zawarcie umowy między wykonawcą a podwykonawcą w formie pisemnej, a więc wyraźnie, a nie w sposób dorozumiany. Inwestor będzie ponosił wtedy solidarną odpowiedzialność z wykonawcą za zapłatę wynagrodzenie podwykonawcy.

Podczas prac nad projektem może pojawić się jeszcze dużo zmian. Oznacza to, że na ostateczne ukształtowanie zasad solidarnej odpowiedzialności inwestora i wykonawcy za wynagrodzenie podwykonawcy przyjdzie nam jeszcze poczekać.

Autor: Wojciech Kryczek - radca prawny, autor bloga o umowach dla inwestorów, wykonawców i podwykonawców, pt.: Umowa o roboty budowlane.

Iwo Fisz - radca prawny

Kodeks postępowania administracyjnego. Projekt zmian

Środek lata zazwyczaj jest czasem, kiedy w ustawodawstwie nie dzieje się nic szczególnego. Tym razem wygląda to nieco inaczej, bowiem rząd przygotowuje właśnie projekt zmian ustawy Kodeks postępowania administracyjnego i niektórych innych ustaw – takich jak Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi. Podobnie jak w Ordynacji podatkowej, Kodeks postępowania administracyjnego ma zostać uzupełniony o zasadę […]

Przeczytaj cały artykuł →
Karolina Sikorska-Bednarczyk

Emocje podczas rozprawy sądowej

Prowadziłam ostatnio sprawę pewnej Klientki o zadośćuczynienie z tytułu rozstroju zdrowia spowodowanego mobbingiem. Pozwany na początku chciał podjąć mediacje, a potem wycofał się z tego pomysłu. Tymczasem negatywne emocje, które towarzyszyły mojej Klientce, trudno opisać słowami… Sąd rozpoczął od informacyjnego słuchania strony. Po dotychczasowym oczekiwaniu mediacji i szokującej zmianie, bardzo trudno było ułożyć sobie wszystko […]

Przeczytaj cały artykuł →
Aneta Maziarz - adwokat, solicitor

BREXIT. Bezpłatna pomoc dla ofiar hate crime

BREXIT Wielkiej Brytanii spowodował falę przestępczej działalności wszelkiej maści rasistów i ksenofobów. Atakują oni wcale nie tylko Polaków, ale również Szwedów, Niemców czy Hiszpanów. Polonia w Wielkiej Brytanii jest grupą bez wątpienia bardzo wartościową, dużo wnoszącą w tamtejsze społeczeństwo. Jest to zresztą często doceniane, czego przykładem były niedawne wypowiedzi burmistrza Londynu – Sadika Khana. Dlatego […]

Przeczytaj cały artykuł →
Anna Koziołkiewicz-Kozak

BREXIT. Egzekucja alimentów z Wielkiej Brytanii

Kilka dni temu jedna z Czytelniczek mojego bloga Z obrączką czy bez zapytała: „Pani Mecenas, ojciec mego dziecka wyjechał do pracy do Anglii, na razie płaci alimenty dobrowolnie, ale gdyby przestał, jakie będę miała możliwości egzekucji, jeśli faktycznie to już przestanie być Unia???”. BREXIT Wielkiej Brytanii, jeśli dojdzie do skutku, wywoła faktyczny problem w zakresie […]

Przeczytaj cały artykuł →
Daniel Anweiler - adwokat

Prace społeczne i praca zawodowa

Sąd skazał Cię na karę, jaką są prace społeczne. Musisz odpracować trzy miesiące przy koszeniu trawy w parkach. Nie masz z tym problemu, bo akurat nie jesteś nigdzie stale zatrudniony. Co w sytuacji, kiedy po wydaniu wyroku znajdujesz pracę? Zasadniczo nie powinno wywierać to żadnego wpływu na wykonywanie kary ograniczenia wolności w postaci prac społecznych, […]

Przeczytaj cały artykuł →
Aneta Bernat - radca prawny

Radca prawny – kto to taki?

Przez kilka ostatnich tygodni byłam zajęta nie tylko pracą w kancelarii czy prowadzeniem bloga, ale też realizacją autorskiego projektu „Radca prawny – kto to taki?”. Wszystko dlatego, że młodzi ludzie w szkołach nie dowiedzą się, kim jest radca prawny i na czym polega jego praca. Ja przez swój projekt chciałam odpowiedzieć na kilka pytań z […]

Przeczytaj cały artykuł →
Iwo Fisz - radca prawny

Ustawa antywiatrakowa. WZ na elektrownię wiatrową

Ustawa antywiatrakowa ma niebagatelny wpływ na wydawanie decyzji o warunkach zabudowy dla inicjatyw polegających na budowie elektrowni wiatrowych. To efekt zasady, wedle której lokalizacja elektrowni wiatrowej może nastąpić wyłącznie w oparciu o miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego. Wynika to z art. 3 ustawy antywiatrakowej. Wejście w życie ustawy spowodowało, iż niedopuszczalnym jest wydawanie decyzji o warunkach […]

Przeczytaj cały artykuł →
Andrzej Żurawski - adwokat

Właściwość sądowa w sporach międzynarodowych

Okazuje się, że nie każdy przedsiębiorca wie, jaka będzie właściwość sądowa w wypadku postępowania z udziałem zagranicznego podmiotu. Nie zawsze bowiem spór rozstrzyga polski sąd. Jak powinna być ustalana właściwość sądowa? O tym w poniższym wpisie. Właściwość sądowa do wyboru Problemów z ustaleniem jurysdykcji można sobie oszczędzić już na początku współpracy z partnerem zza granicy. […]

Przeczytaj cały artykuł →
Patryk Szulc - redaktor portalu Znam Swoje Prawo.pl

Kara łączna po wykonaniu jednej z kar

Artykuł zatytułowany Kara łączna po zmianach Kodeksu karnego 1 lipca 2015 r. zająłem się analizą pojęcia kary podlegającej wykonaniu. W ramach przypomnienia – nowelizacja Kodeksu karnego z 1 lipca 2015 roku uchyliła art. 92 k.k. Do 30 czerwca 2015 roku artykuł ten stanowił, iż wydanie wyroku łącznego możliwe jest także w sytuacji, kiedy poszczególne kary […]

Przeczytaj cały artykuł →
Patryk Szulc - redaktor portalu Znam Swoje Prawo.pl

Wgląd do akt prosto z domu

Wydaje się, że nie wszyscy, których może to interesować wiedzą o możliwości zajrzenia do akt sądowych bez wychodzenia z domu. Nie, nie mam tu na myśli wykorzystania do uzyskiwania informacji ustanowionego pełnomocnika czy obrońcy (to przecież wszyscy raczej wiedzą), ale chodzi mi o kontakt z Biurem Obsługi Interesanta (BOI). Kontaktując się z BOI, konsultant musi […]

Przeczytaj cały artykuł →