Odwrócony VAT w budownictwie

Sławomir Derek, adwokat Sławomir Derek, adwokat

Odwrócony VAT w budownictwieOd 01 stycznia 2017 r. obowiązują nowe przepisy dotyczące czegoś, co nazywamy Odwrócony VAT w budownictwie. Przepisy te dotyczą głównie podwykonawców robót budowlanych, z którymi na bieżąco współpracuję.

W wyniku wprowadzenia zmian sytuacja podwykonawców robót budowlanych spowodowała, że nie muszą się oni martwić rozliczeniem podatku VAT od prac, które zrealizowali na rzecz Generalnego Wykonawcy. A chodzi dokładnie o naliczenie podatku i jego odprowadzenie, co obecnie obciąża Generalnego Wykonawcę.

Jest jednak w tym całym systemie jedno poważne „ale”. Podwykonawcy robót budowlanych muszą zapłacić VAT za materiały budowlane nabyte na potrzeby prac budowlanych przy inwestycji. Dlaczego jest to niekorzystne? Dlatego, że nie mogą w takim przypadku pomniejszyć VAT z faktury „sprzedażowej” VAT’em z faktury zakupowej. Podatek VAT z faktur zakupowych „odzyskać” mogą dopiero w wyniku zwrotu podatku przez fiskusa, który zresztą następuje dopiero po kilkudziesięciu dniach (25 lub nawet 60) od dnia złożenia właściwej deklaracji. Jest to o tyle niekorzystne, że pogarsza znacząco płynność finansową, a do tego wiadomo, że zwrot podatku poprzedza najczęściej kontrola. Jednym słowem odwrócony VAT w budownictwie nastręcza zatem nieco problemów.

Czy jest jakiś sposób by uniknąć lub przynajmniej ograniczyć działanie tej regulacji?

Umowa o roboty budowlane

Jednym z rozwiązań jest możliwość ustalenia (w umowie między Generalnym Wykonawcą a podwykonawcą robót budowlanych), że wykonanie usługi (robót budowlanych) nastąpi z wykorzystaniem powierzonego materiału, a więc że Generalny Wykonawca kupi materiał u Podwykonawcy. Ma to na celu oddzielenie dostawy materiałów od wykonania usługi, a tym samym odrębne potraktowanie wynagrodzenia z obu tytułów i ich opodatkowanie VAT. Trzeba wziąć pod uwagę tutaj jednak zawsze charakter inwestycji i zakres oraz rodzaj robót budowlanych do wykonania, a także zakres zleconych prac.

W umowie o roboty budowlane należy wtedy odpowiednio uregulować właściwe kwestie.  A więc: odbiór prac i materiałów, bieg okresów gwarancji, kwestie przejścia ryzyka za materiały w taki sposób by korespondowały z przyjętym modelem rozliczeń. Taki model rozliczeń nie będzie jednak dotyczył wszystkich rodzajów materiałów budowlanych zużywanych w trakcie robót budowlanych (np. materiałów zużywanych w trakcie prac ogólnobudowlanych – klejów, farb itd.).

Model współpracy, który przedstawiłem w kontekście odwróconego VATu w budownictwie jest alternatywą wartą wzięcia pod uwagę. Zarówno przez Generalnego Wykonawcę i jego Podwykonawców ale także przez Inwestora, który ponosi solidarną odpowiedzialność za zapłatę wynagrodzenia za roboty budowlane.

*****

Przeczytaj także: Kara umowna dla Wykonawcy za odstąpienie od umowy o roboty budowlane z powodu braku rozliczenia przez inwestora.

Autor: Sławomir Derek, adwokat, autor bloga o rozwiązywaniu problemów prawnych na budowie i w procesie inwestycyjnym, pt.: Niech się mury pną do góry.

Mariusz Poślednik, adwokat, doktor nauk prawnych

Najważniejsze jest postępowanie w 1-szej instancji

Dziś kilka słów na temat postępowania sądowego. Istotnych słów. Otóż wbrew powszechnemu społecznemu przekonaniu postepowanie odwoławcze (apelacyjne) nie jest nowym postępowaniem w sprawie. Czyli odwoływanie się od wyroku sądu 1-szej instancji nie powoduje jej rozstrzygania od nowa. Celem postępowania odwoławczego jest zweryfikowanie poprawności wydanego orzeczenia przez sąd 1-szej instancji. Polega ono na zbadaniu czy sąd […]

Przeczytaj cały artykuł →
Anna Kaliszewska, adwokat

Spółka cywilna – najważniejsze regulacje

Spółka cywilna bez wątpienia jest – UWAGA – umową pomiędzy przynajmniej dwoma wspólnikami, jeżeli chcą oni współpracować w celu osiągnięcia wspólnego celu – głównie celu gospodarczego. Spółka cywilna jest więc umową. Co z tego wynika? Ano to, że nie może ona posiadać własnego majątku ani odpowiadać za swoje zobowiązania. Są to fakty, z których znaczenia większość przyszłych wspólników sp. cyw. […]

Przeczytaj cały artykuł →
Mariusz Poślednik, adwokat, doktor nauk prawnych

Państwowa kompensata przysługująca ofiarom przestępstw

Jak wskazano w tytule, jest to pewnego rodzaju odszkodowanie pieniężne wypłacane osobom (lub ich najbliższej rodzinie), które na skutek przestępstwa (czynu zabronionego) poniosły smierć, doznały ciężkiego uszczerbku na zdrowiu, naruszenia czynności ciała lub rozstroju zdrowia na okres przekraczający 7 dni. Kompensata ta nie może przekroczyć 25 000 zł, a gdy ofiara poniosła śmierć – kwoty […]

Przeczytaj cały artykuł →
Andrii Popko, prawnik

Biznes i firma na Ukrainie

Osoby, które planują rozwój firmy w innym kraju, skupiają się gównie na aspektach takich, jak wzrost ekonomiczny, łatwość prowadzenia działalności, sprawiedliwy system sądowniczy czy podatkowy, ewentualnie poziom korupcji… Ukraina w tym momencie znajduje się w fazie wzrostu gospodarczego i jej notowania w skali globalnej na pod koniec bieżącego roku na pewno się poprawią. Nasz kraj zajmuje […]

Przeczytaj cały artykuł →
Anna Kaliszewska, adwokat

Spółka cywilna – kilka praktycznych uwag

Spółka cywilna to po prostu umowa między co najmniej dwoma wspólnikami, którzy chcą współpracować w celu osiągnięcia ich wspólnego celu gospodarczego. A zatem – ważne – spółka cywilna z punktu widzenia prawa nie jest osobnym podmiotem prawa, ale jest … umową. Wynika z tego między innymi to, że spółka taka nie może posiadać własnego majątku ani, co także […]

Przeczytaj cały artykuł →
Kamil Filipski, radca prawny

Odszkodowanie za mobbing

Spraw sądowych o odszkodowanie za mobbing jest wciąż dość mała liczba. Problemem jak się okazuje jest niepewność pracownika – co będzie dalej? Oczywiste jest, że jeśli chcesz domagać się odszkodowania za odejście z pracy w wyniku mobbingu, to powinieneś wskazać mobbing jako przyczynę rozwiązania stosunku pracy. Wiele osób doskonale zdaje sobie sprawę z tego, że rozwiązanie umowy o pracę może nastąpić z […]

Przeczytaj cały artykuł →
Marcin Bartyński - radca prawny

Przekształcenie. Trzy podstawowe błędy

Jakiś czas temu opublikowałem listę błędów, które popełniają przedsiębiorcy podczas przekształcenia działalności w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością. Teraz czas na wybranie z tej listy trzech podstawowych błędów i ich szersze omówienie. Zbyt późno przygotowany plan przekształcenia Co niektórych może dziwić, istnieje „szansa” na zbyt późne przygotowanie planu przekształcenia. Jak może się to stać? Plan przekształcenia […]

Przeczytaj cały artykuł →
Karolina Wrąbel

Dział spadku, po co i dla kogo?

Zakładając hipotetycznie, iż zgodnie z treścią postanowienia o stwierdzeniu nabycia spadku, czy zarejestrowanego aktu poświadczenia dziedziczenia otrzymaliśmy ½ czy ¼ udziału w spadku, co wtedy? Jakie dalsze kroki należy podjąć, aby formalnie otrzymać udział w nieruchomości, czy w innym przedmiocie majątkowym wchodzącym w skład spadku? O ile, gdy spadkobiercą jest jedna osoba, sytuacja jest przejrzysta, […]

Przeczytaj cały artykuł →
Joanna Mizińska - adwokat

Umowa o zachowaniu poufności. Co powinniśmy wiedzieć?

Przed rozpoczęciem rozmów z jakimkolwiek inwestorem – zarówno finansowym jak i branżowym – powinno się koniecznie podpisać deklarację poufności bądź umowę o zachowaniu poufności (ang. NDA – disclosure agreement). Wszystko po to, by od prawnej strony zabezpieczyć spółkę w związku z udostępnianiem informacji poufnych temu inwestorowi – czy to podczas rozmów, czy dla przykładu w […]

Przeczytaj cały artykuł →

Smartfon do opłat urzędowych

W ostatnim tygodniu września tegon roku wystartował program Banku PEKAO SA oraz Krajowej Izby Rozliczeniowej. Najważniejszym elementem projektu jest… smartfon. Nie chodzi tu bynajmniej o żadną promocję czy nagrodę, ale możliwość uiszczenia opłat urzędowych za pomocą smartfona. Taka opcja pojawiła się dotychczas w urzędach na terenie kilku gmin i obejmuje m.in. opłaty za rejestrację pojazdu […]

Przeczytaj cały artykuł →