Prawo o stowarzyszeniach. Zmiany już od dzisiaj!

Karolina Rokicka - aplikant radcowski Karolina Rokicka - aplikant radcowski

W styczniu pisałam na swoim blogu Zakończenie działalności firmy o najważniejszych zmianach w ustawie z dnia 7 kwietnia 1989 roku Prawo o stowarzyszeniach (Dz.U. 2015 poz. 1393), które poza kilkoma wyjątkami zaczynają obowiązywać właśnie dzisiaj – 20 maja 2016 roku. Styczniowy artykuł dotyczył głownie zmian w tworzeniu stowarzyszeń tzw. „rejestrowych”, dzisiaj na blogu pojawił się artykuł o zmianach w stowarzyszeniach zwykłych, zaś tutaj – skrót najważniejszych zmian.

Mniej członków do założenia

Pierwsza istotna zmiana dotyczy kwestii ilości osób potrzebnych do założenia stowarzyszenia. Dotychczas było to piętnaście osób, a teraz – tylko siedem. Jest to efekt postulatów społecznych, wskazujących, że aktywnych członków stowarzyszenia zazwyczaj jest i tak mniej niż biorących udział w jego założeniu. Nie zmienia się natomiast liczba członków potrzebnych do założenia stowarzyszenia zwykłego – nadal są to minimum 3 osoby.

Terenowa jednostka organizacyjna stowarzyszenia

Terenowe jednostki organizacyjne stowarzyszenia mogą teraz prowadzić działalność na podstawie statutu stowarzyszenia oraz uzyskać osobowość prawną – po uzyskaniu przez jednostkę wpisu w Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS).

Reprezentacja w umowach oraz sporach z członkiem zarządu

W umowach bądź sporach stowarzyszenia z członkiem zarządu, stowarzyszenie reprezentuje członek organu kontroli wewnętrznej lub pełnomocnik powołany uchwałą walnego zgromadzenia członków stowarzyszenia. Jest to regulacja wzorowana na przepisach Kodeksu spółek handlowych, a korespondująca z art. 11 ust. 3 Prawa o stowarzyszeniach, zobowiązującym stowarzyszenie do posiadania zarządu i organu kontroli wewnętrznej.
Możliwość posiadania zarządu oraz organu kontroli wewnętrznej uzyskuje stowarzyszenie zwykłe (art. 40 ust. 3 i 4 Prawa o stowarzyszeniach).

Zmiany w postępowaniu rejestrowym

Sąd rejestrowy wydaje postanowienie o rejestracji stowarzyszenia po stwierdzeniu zgodności jego statutu z przepisami prawa i spełnienia przez członków stowarzyszenia ustawowych wymogów. Od dzisiaj sąd rejestrowy może w razie wątpliwości przeprowadzić postępowanie wyjaśniające, a w razie niespełnienia wymogów ustawowych – musi oddalić wniosek o rejestrację.

Rozszerzenie obowiązku powiadamiania organu nadzoru

Sąd rejonowy poza dotychczasowym obowiązkiem powiadamiania organu nadzoru o wpisaniu stowarzyszenia do KRS i przesłania jego statutu, jest dodatkowo zobligowany do przesłania odpisu postanowienia o wpisie, statutu stowarzyszenia, listy założycieli, podjętych uchwał oraz ewentualnego postanowienia o wykreśleniu stowarzyszenia z KRS.

Z drugiej jednak strony nadzór wojewody czy starosty został ograniczony jedynie do zgodności działania stowarzyszeń z przepisami prawa i postanowieniami statutu. m.in. gdy liczba członków będzie mniejsza niż 7 osób). Z tych samych powodów wniosek o rozwiązanie stowarzyszenia może złożyć także kurator, co jest nowością w ustawie.

Opłaty za wpis i zmiany wpisu

Do 20 maja 2016 roku wiele problemów interpretacyjnych budziła kwestia opłat sądowych związanych z wnioskami o wpis stowarzyszeń do Krajowego Rejestru Sądowego (więcej TUTAJ). Ustawodawca rozwiązał ten problem i doprecyzował, że wolne od opłat sądowych są zarówno o wpis, jak i zmianę wpisu stowarzyszenia. Ze zwolnienia z opłat korzysta również organ nadzorujący przy składaniu wniosków w ramach sprawowanego nadzoru.

Autor: Karolina Rokicka - aplikant radcowski, autorka bloga o sprawnym i bezpiecznym prowadzeniu restrukturyzacji, likwidacji i upadłości spółki, pt.: Zakończenie działalności firmy.

Patryk Szulc - redaktor portalu Znam Swoje Prawo.pl

Ubezpieczyciele zaakceptują koszty prywatnego leczenia 

Sąd Najwyższy podjął niezwykle ważną na poszkodowanych w wypadkach komunikacyjnych uchwałę ( II CZP 63/15 z dnia 19 maja 2016 roku): „Świadczenie ubezpieczyciela w ramach umowy obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych obejmuje także uzasadnione i celowe koszty leczenia oraz rehabilitacji poszkodowanego niefinansowane ze środków publicznych (art. 444 § 1 k.c.).” Podkreślić należy, że uchwała ta […]

Przeczytaj cały artykuł →
Renata Robaszewska - radca prawny

Odszkodowanie za ucieczkę sprzed ołtarza

Za kilka dni rozpoczyna się czerwiec – miesiąc, w którym statystycznie na ślubnym kobiercu staje najwięcej par. Zanim jednak do tego dojdzie, zawsze mają miejsce długie i kosztowne przygotowania. To przedsięwzięcie na tyle czasochłonne, że… można się rozmyślić i uciec sprzed ołtarza. A czy w takim wypadku można starać się o odszkodowanie od niedoszłej drugiej […]

Przeczytaj cały artykuł →
Marek Koenner

Prokuratury zajmą się sprawami błędów medycznych

Zarządzeniem z dnia 29 kwietnia 2016 roku w sprawie określenia struktury organizacyjnej Prokuratury Krajowej, Prokurator Krajowy podjął decyzję, iż do składu Departamentu Postępowania Przygotowawczego Prokuratury Krajowej zostanie włączony Koordynator ds. Błędów Medycznych. Informacje, które uzyskała Prokuratura Krajowa wskazują, że Samodzielne Działy ds. Błędów Medycznych utworzono w prokuraturach regionalnych następujących miast: Warszawa, Katowice, Kraków, Lublin. W […]

Przeczytaj cały artykuł →
Patryk Szulc - redaktor portalu Znam Swoje Prawo.pl

Świadek koronny. Kto to taki?

Art. 2 ustawy z dnia 25 czerwca 1997 roku o świadku koronnym (Dz.U. 2014 nr 1801) wskazuje, że świadek koronny to podejrzany dopuszczony do składania zeznań w charakterze świadka, na zasadach i w trybie określonych w tej ustawie. Trzeba przyznać, że wyjaśnia to niewiele. Dlatego wątpliwości postaram się rozwiać w tym artykule. Po pierwsze trzeba […]

Przeczytaj cały artykuł →
Grażyna Tomanek - adwokat

Rozwód przy wspólnym zamieszkaniu

Ktoś ostatnio zapytał mnie, czy rozwód przy wspólnym zamieszkaniu z małżonkiem jest możliwy. Jak najbardziej, ale warto zastanowić się także nad innymi kwestiami – czy małżonkowie powinni mieć oddzielne rachunki bankowe, półki w lodówce a rachunki płacić po połowie? W tym artykule zajmę się takimi właśnie wątpliwościami, natomiast inne kwestie wyjaśniam na blogu Pozew o […]

Przeczytaj cały artykuł →
Tomasz Klimek, rechtsanwalt, adwokat

Przedawnienie roszczeń a międzynarodowa sprzedaż towarów

Przedawnienie roszczeń w handlu zagranicznym nie zostało uregulowane zapisami Konwencji Wiedeńskiej dotyczącej międzynarodowej sprzedaży towarów, o czym pisałem TUTAJ. O tej problematyce traktuje inna umowa międzynarodowa, tj. Konwencja Nowojorska o przedawnieniu w międzynarodowej sprzedaży towarów. Co na wstępie niezwykle istotne – Polska jest stroną zarówno Konwencji Wiedeńskiej (CISG, UN-Kaufrecht) oraz Konwencji Nowojorskiej . Dlatego 2-letni […]

Przeczytaj cały artykuł →
Robert Ratajczak

SaaS w branży IT. Jak określić jej charakter?

W tym wpisie zajmiemy się zagadnieniem z zakresu branży IT jakim jest SaaS. Wyjaśnimy to pojęcie, a także zastanowimy się nad tym, jaki charakter ma umowa związana właśnie z SaaS. Inne prawne zagadnienia dotyczące technologii informacyjnych znajdziecie na blogu Prawo autorskie. Czym jest SaaS? Najprościej rzecz ujmując SaaS (ang. Software as a Service) to model […]

Przeczytaj cały artykuł →
Leszek Bloch - radca prawny

Komornik pozwany o odszkodowanie a ugoda pozaprocesowa

W ostatnim czasie doprowadziłem do zawarcia pozaprocesowej ugody pomiędzy powodem a pozwanym, którym był komornik. Ściślej rzecz ujmując – spadkobiercy komornika, którzy przyszli do mnie ze sprawą na kilka dni przez upływem terminu na wniesienie apelacji. Poniżej szerzej na ten temat, a więcej o kwestiach związanych z wierzytelnościami na MOIM BLOGU. Analizując akta zauważyłem, że […]

Przeczytaj cały artykuł →

Czy jesteś polskim rezydentem podatkowym?

Każdy z nas jest rezydentem podatkowym jakiegoś państwa. A z tym faktem nieodłącznie wiąże się obowiązek zapłaty podatku w jakimś kraju. Rezydencja podatkowa jest stanem prawnym niezależnym – uwaga – od obywatelstwa. Możesz być obywatelem polskim, ale równocześnie rezydentem dla celów podatkowych na Kajmanach, nie posiadając tamtejszego paszportu. Tak, tak! Obywatelstwo nie ma większego znaczenia dla celów podatkowych. Z […]

Przeczytaj cały artykuł →
Elzbieta Liberda - radca prawny

Współwłaściciel szantażuje

Instytucja współwłasności ułamkowej funkcjonuje w Kodeksie cywilnym od wielu lat. Mało kto by o tym pomyślał, ale konstrukcja ta bywa wykorzystywana do nieuczciwych praktyk. Mowa o sytuacji, kiedy współwłaściciel wykorzystuje swój status, aby szantażować drugiego współwłaściciela i uzyskać w ten sposób korzyść majątkową. Współwłaściciel musi wyrazić zgodę Nieuczciwy współwłaściciel ma taką możliwość głównie dzięki art. […]

Przeczytaj cały artykuł →