Członek zarządu i jego nieodpłatna praca

Marta Małasiewicz - radca prawny Marta Małasiewicz - radca prawny

Wielu przedsiębiorców będących członkami zarządów spółek z ograniczoną odpowiedzialnością okazuje się bardzo zaskoczonych, kiedy dociera do nich, że nieodpłatna praca na takim stanowisku w spółce pociąga za sobą ryzyko podatkowe.

Stąd każdy, a szczególnie rozpoczynający „karierę” przedsiębiorca, winien zdawać sobie sprawę z tego, iż praca w zarządzie spółki kapitałowej bez uzyskania z tego tytułu ekwiwalentu (w szczególności w formie wynagrodzenia), nie jest co prawda zakazana, ale może wywołać określone konsekwencje podatkowe.

Zasadniczo ów członek zarządu, z tytułu pełnienia swojej funkcji (prowadzenie spraw spółki i jej reprezentacja) powinien otrzymywać wynagrodzenie, natomiast jego podstawy mogą być różne – od powołania, przez umowę o pracę, aż po kontrakt menadżerski. Każdy z tych przypadków wywołuje oczywiście odmienne skutki na gruncie podatkowym.

Wspomniane we wstępie ryzyko podatkowe dotyczące nieodpłatnej pracy członka zarządu na rzecz spółki to efekt przyjęcia, że w danej spółce powstał przychód podlegający opodatkowaniu. To daje zaś organom skarbowym uprawnienie do szacowania wysokości tego, co spółka zaoszczędziła, nie wypłacając swojemu członkowi wynagrodzenia z tytułu pełnionej przez niego funkcji.

Skąd taki problem? Otóż przez przychód spółki rozumie się wartość otrzymanych rzeczy lub praw oraz wartość innego rodzaju świadczeń w naturze, włączając w to wartość rzeczy lub praw otrzymanych nieodpłatnie bądź tylko częściowo odpłatnie, jak i wartość innych nieodpłatnych bądź częściowo odpłatnych świadczeń. Warto tutaj zaznaczyć, iż nie istnieje ustawowa definicja nieodpłatności, ale wynika ona z bogatego orzecznictwa Naczelnego Sądu Administracyjnego. Za nieodpłatność uważa się wszystkie zjawiska gospodarcze oraz prawne w działalności osób prawnych, wskutek których po ich stronie ma miejsce przysporzenie majątkowe – bez związku z kosztami czy innym ekwiwalentem dla podmiotu świadczącego.

Jak niemal od każdej zasady w prawie, także i w tym przypadku, są oczywiście wyjątki. Jeśli bowiem prezes zarządu spółki kapitałowej jest jednocześnie jej udziałowcem, to nieodpłatne świadczenie z jego strony nie powstaje.

Przez wzgląd na uprawnienia i obowiązki wspólników wynikające z treści umowy spółki, a szczególnie uprawnienie do uzyskania dywidendy, zbycia bądź umorzenia udziałów, zysku przy likwidacji podmiotu, osoby pełniące swoje funkcje bez wynagrodzenia otrzymują de facto ekwiwalent dzięki podniesieniu wartości majątku spółki, a co za tym idzie – podniesieniu swoich przyszłych korzyści majątkowych odnoszonych z faktu posiadania udziałów w spółce. Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z dnia 4 kwietnia 2014 roku uznał, że w takich okolicznościach, po stronie spółki nie powstaje przychód podlegający opodatkowaniu II FSK 1094/12.

Autor: Marta Małasiewicz - radca prawny, doradca podatkowy, autorka bloga e-cito.pl.

Grażyna Tomanek - adwokat

Odszkodowanie z tytułu zdrady?

W swojej praktyce nie raz spotkałam się z przypadkiem, kiedy mąż zostawiał żonę niemal z dnia na dzień, szybko zapominając o jej poświęceniu w dbaniu o dom, gotowaniu obiadów itd. Zwykle żony chcą wtedy, by ów mąż zapłacił za ich zmarnowane życie. Tyle, że odszkodowania z tytułu porzucenia, zmarnowanego życia czy zdrady według polskiego prawa… […]

Przeczytaj cały artykuł →
Agnieszka Szymecka-Wesołowska

Sprzedaż żywności do USA. Nowe wymogi

Osoby, które prowadzą lub też planują sprzedaż żywności do USA bez wątpienia powinna zaciekawić wiadomość dotycząca nowych wymogów, które w tej kwestii zaczęły niedawno obowiązywać. Nie powinno to zresztą dziwić, jeśli spojrzy się na restrykcyjną politykę FDA (ang. Federal Food and Drugs Administration – Agencja ds. Żywności i Leków). 4 stycznia 2011 roku podpisano FSMA […]

Przeczytaj cały artykuł →
Anna Koziołkiewicz-Kozak

Władza rodzicielska i miejsce stałego pobytu dziecka a wyjazd na stałe za granicę

Jedna z Czytelniczek mojego bloga pod artykułem „Ograniczenie władzy rodzicielskiej do współdecydowania o istotnych sprawach dziecka” zapytała: „Nie bardzo rozumiem postanowienia sądu o rozwodzie. Sad zdecydował że były mąż ma prawo o współdecydowaniu o leczeniu, nauce i sposobie spędzania wolnego czasu naszej córki. Wyszłam drugi raz za mąż i chcielibyśmy z mężem i córką wyjechać […]

Przeczytaj cały artykuł →
Renata Robaszewska - radca prawny

Jest wypadek, nie ma policji. A odszkodowanie?

Pewna kobieta została potrącona przez samochód na przejściu dla pieszych. Bezpośrednio po wypadku nie odczuwała żadnego bólu, dlatego też na miejsce nie wezwano policji czy pogotowia ratunkowego. Kierowca natomiast odwiózł kobietę do domu i dał jej swoją wizytówkę… Kilka godzin później potrącona kobieta zaczęła czuć się źle – doskwierały jej zawroty głowy i nudności. Dodatkowo […]

Przeczytaj cały artykuł →
Aneta Sieradzka

Publiczna krytyka lekarza przez lekarza

Czy dopuszczalna jest publiczna krytyka lekarza przez lekarza? To problem, na który składają się dwie kwestie – swoboda wypowiedzi oraz zaufanie do lekarza. W rozwianiu wątpliwości dużą pomocą jest orzecznictwo Trybunału Konstytucyjnego (TK). Mowa tu przede wszystkim o następującym fragmencie wyroku TK z dnia 23 kwietnia 2008 roku (sygn. akt SK 16/07): „art. 52 ust. […]

Przeczytaj cały artykuł →
Błażej Sarzalski - radca prawny

Liniowy PIT się kończy. Czy będzie więcej spółek z o. o.?

W poniedziałkowy poranek jak zawsze przeglądałem, co nowego w Internecie. Na jednym z większych portali informacyjnych rzuciła mi się w oko informacja – koniec podatku liniowego. Niebawem mamy zacząć płacić składko-podatek według progresywnej skali podatkowej. Ktoś z ekipy rządzącej wspomina o 19% opodatkowaniu menadżerów, co od razu wydaje się bez sensu i wpisuje przy okazji […]

Przeczytaj cały artykuł →
Agnieszka Grabowska, radca prawny

Projekt ustawy uwłaszczeniowej. Skutki dla dewelopera

Zgodnie z moją wcześniejszą zapowiedzią, ten wpis poświęcę problemowi negatywnych konsekwencji, które mogą dotknąć deweloperów, jeśli projekt ustawy o przekształceniu współużytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe we współwłasność wejdzie w życie. Projekt ten przewiduje, że już niebawem, bo od 1 stycznia 2017 roku, nie będzie możliwe ustanawianie odrębnej własności lokali w budynkach, które wybudowano […]

Przeczytaj cały artykuł →
Wojciech Kryczek - radca prawny

Nadgodziny pracownika budowy

Kilka miesięcy temu – w lutym – opublikowałem na swoim blogu artykuł zatytułowany „O nadgodzinach dla pracowników budowy i nie tylko”. Jak nietrudno się domyślić, poruszone tam kwestie odnosiły się do dodatkowego wynagrodzenia za godziny nadliczbowe pracownika budowy na przykładzie konkretnej sprawy sądowej. Reprezentowałem w niej pracownika żądającego od swojego pracodawcy wynagrodzenia za przepracowane nadgodziny […]

Przeczytaj cały artykuł →
Tomasz Klimek, rechtsanwalt, adwokat

BUAK. Uniknięcie nienależnie naliczonych dodatków urlopowych

Różne polskie firmy coraz częściej wysyłają swoich pracowników, by ci wykonywali prace budowlane na terenie Austrii. Wtedy spotykają się z problemem nienależnie naliczonych dodatków urlopowych przez BUAK… O BUAK na swoim blogu pisałem już nie raz, co można sprawdzić TUTAJ. W tym artykule chcę natomiast skupić się na wcale nieodosobnionym przypadku, kiedy BUAK nie względnia […]

Przeczytaj cały artykuł →
Marek Koenner

Odmowa leczenia

W swojej praktyce bardzo często słyszę pytanie, na które udzielić odpowiedzi jest bardzo trudno. Nie chodzi tu o względu prawne czy medyczne, ale po prostu etyczne. Co bowiem zrobić, gdy w sytuacji zagrożenia życia bądź zdrowia w poważnym stopniu ze strony pacjenta następuje odmowa leczenia? Przepisy polskiego prawa nie przewidują zakazu samobójstwa, a więc nawet […]

Przeczytaj cały artykuł →