Odwołanie od wypowiedzenia umowy o pracę

Tomasz Tomaszczyk - adwokat Tomasz Tomaszczyk - adwokat

Wypowiedzenie umowy o pracę jest zwykłym sposobem zmierzającym do jej rozwiązania. Od chwili otrzymania takiego wypowiedzenia pracownikowi służy odwołanie do Sądu Pracy, na które ma 7 dni. Dziś właśnie na ten temat – zapraszam do lektury! Więcej natomiast na MOIM BLOGU.

Wspomniany termin ten ma charakter materialny, a więc jego niedotrzymanie powoduje oddalenie powództwa – chyba, że jego przekroczenie nastąpiło bez winy pracownika. Wówczas pracownik ma kolejne 7 dni na złożenie wniosku o przywrócenie terminu, od momentu ustania przeszkody. Z praktycznego punktu widzenia Sąd już samo wniesienie pozwu po terminie łączy z wnioskiem o przywrócenie tego terminu. Dalszy ciąg całego postępowania jest wtedy uzależniony tylko od tego, czy zdaniem Sądu przyczyna przekroczenia terminu była uzasadniona.

Jeśli chodzi o umowy o pracę zawarte na czas określony, to odwołanie pracownika od wypowiedzenia umowy może dotyczyć jedynie strony formalnej, a więc dla przykładu niezachowania formy pisemnej przez pracodawcę. Wszystko dlatego, że ów pracodawca nie jest obowiązany do uzasadniania wypowiedzenia terminowej umowy pracę.

Pracownikowi przysługuje roszczenie o odszkodowanie w wysokości wynagrodzenia za okres od dwóch tygodni do trzech miesięcy, przy czym nie mniejsze niż wynagrodzenie za okres wypowiedzenia.

Inaczej jest w przypadku umów na czas nieokreślony, które pracodawca zawsze musi uzasadnić. Wówczas pracownik w odwołaniu może powołać się zarówno na kwestie formalne jak i nieuzasadnioną przyczynę wypowiedzenia. Przyczyna taka zgodnie z prawem musi być rzeczywista (prawdziwa) oraz konkretna (sprawdzalna). Jak podniesiono wcześniej, wypowiedzenie to zwykły sposób rozwiązania umowy o pracę, co oznacza, że przyczyna nie musi być szczególnie ważna czy zawiniona przez pracodawcę. Natomiast trzeba pamiętać, iż nie powinna być ona odległa w czasie – przyczyny występujące kilka miesięcy wcześniej Sąd prawdopodobnie uzna za nierzeczywiste.

Odwołanie od wypowiedzenia umowy na czas nieokreślony umożliwia pracownikowi wybór dwóch roszczeń – przywrócenia do pracy bądź odszkodowania. Sąd sam zdecyduje o odszkodowaniu, nawet jeśli pracownik chciałby przywrócenia do pracy, jeśli byłoby ono niecelowe. Dzieje się tak chociażby w przypadku poważnego konfliktu na linii pracodawca-pracownik.

Ciężar dowodowy w zakresie wskazania, że wypowiedzenie umowy o pracę nastąpiło w sposób właściwy spoczywa na pracodawcy. Nie chodzi tutaj o udowodnienie prawdziwości i konkretności wszystkich przyczyn – wystarczy zrobić to tylko względem jednej z nich.

Całe postępowanie ma charakter bardzo kazuistyczny i często skomplikowany – wiele zależy od indywidualnego stanu faktycznego, dlatego dobrze jest skorzystać z usług prawnika specjalizującego się w prawie pracy.

Autor: Tomasz Tomaszczyk - adwokat, autor bloga o stosunku pracy i nie tylko.

Patryk Szulc - redaktor portalu Znam Swoje Prawo.pl

BREXIT bez wpływu na Europejski Nakaz Aresztowania?

Od kilku dni cała Europa żyje tylko jednym tematem: BREXIT. O czym mowa? W Wielkiej Brytanii przeprowadzono referendum mające rozstrzygnąć kwestię wyjścia tego państwa ze struktur Unii Europejskiej (UE). Wynik głosowania okazał się korzystny dla przeciwników UE. Jakie może mieć to konsekwencje dla innych państw członkowskich – w tym dla Polski – chociażby w kontekście […]

Przeczytaj cały artykuł →
Michał Grabiec - radca prawny

Artykuł w periodyku dla dietetyków

Periodyk dla dietetyków Polish Journal of Nutricion opublikował w najnowszym numerze mój artykuł. Traktuje on o odpowiedzialności cywilnej dietetyków. Temat ten jest o tyle istotny, że odpowiedzialność cywilna może kształtować się różnie, co zależy chociażby od podstawy dla świadczenia usług. Inaczej wygląda to w przypadku osób zatrudnionych na umowę o pracę, a odmiennie jeśli mowa […]

Przeczytaj cały artykuł →
Emil Grzelak - specjalista imigracyjny

Wiza do Polski – Schengen czy krajowa?

Jeśli chcesz przyjechać do Polski – to bez względu na cel Twojej podróży – istotna jest dla Ciebie wiza, o której wydanie powinieneś złożyć wniosek. W tym artykule o rodzajach wiz i różnicach między nimi. Natomiast już niebawem na blogu Immigration to Poland przybliżę cały proces ubiegania się o wizę. Wiza – co to jest? […]

Przeczytaj cały artykuł →
Monika Markisz, radca prawny, doradca podatkowy

Wkład niepieniężny – prawa do wykonywania zawodu

Zdarzają się sytuacje, kiedy radca prawny zakładając spółkę wnosi do jej majątku wkład niepieniężny w postaci praw do wykonywania zawodu. Zwykle nie zwraca przy tym uwagi na aspekty podatkowe takiego działania, choć powinien… Otóż prawo podatkowe uznaje wniesienie do spółki komandytowej jako wkład niepieniężny (aport) praw do wykonywania zawodu za czynność o charakterze odpłatnym. Ma […]

Przeczytaj cały artykuł →
Zbigniew Korsak - radca prawny

Komplementariusz i jego odpowiedzialność za zobowiązania spółki

W jednym z wcześniejszych wpisów wyjaśniałem już ogólną zasadę odpowiedzialności wspólnika za zobowiązania spółki osobowej. Choć w przypadku spółki komandytowej jest dość podobnie, warto bliżej przyjrzeć się, jaką odpowiedzialność ponosi komplementariusz. Komandytariusz a komplementariusz Przede wszystkim, jeśli komandytariusz wniósł do spółki wkład odpowiadający całości sumy komandytowej, nie odpowiada on już za zobowiązania spółki ponad tę […]

Przeczytaj cały artykuł →
Tomasz Tomaszczyk - adwokat

Zwolnienie kobiety w ciąży

Zwolnienie kobiety w ciąży zasadniczo jest niedopuszczalne. Jak zwykle są jednak wyjątki, a mowa tutaj o upadłości lub likwidacji pracodawcy bądź zwolnieniu dyscyplinarnym w trybie art. 52 Kodeksu pracy. Duże znaczenie ma też fakt, czy kobieta w ciąży podlega ochronie związkowej. Jeśli tak, to organizacja związkowa musi na takie zwolnienie wyrazić zgodę. W sytuacji niewyrażenia […]

Przeczytaj cały artykuł →
Magdalena Bojaryn - radca prawny

O zapłacie przedawnionego długu

Co masz zrobić gdy zostaniesz pozwany o zapłatę przedawnionego długu? Czy podniesienie w sądzie zarzutu przedawnienia to koniec Twoich kłopotów? Komu masz złożyć oświadczenie o przedawnieniu? Czy przesłanie go do pełnomocnika strony przeciwnej wystarczy? Na początku muszę zdecydowanie podkreślić, że uważam, iż swoje długi należy płacić. Nie mam zamiaru namawiać nikogo aby robił przeciwnie. Jednak po przeanalizowaniu jednej ze spraw jaka […]

Przeczytaj cały artykuł →
Patryk Szulc - redaktor portalu Znam Swoje Prawo.pl

Podsumowanie – Maj 2016 w Znam Swoje Prawo

Czerwiec już w pełni, co oznacza, że trzeba zrobić małe podsumowanie maja. Poprzedni miesiąc był bez wątpienia bardzo intensywny, bo poza regularnymi publikacjami w portalu Znam Swoje Prawo organizowaliśmy jeszcze szkolenie dla naszych prawników w ramach web.lex Meeting 2016 1. Zmiany w prawie bankowym. Wygaszanie nieużywanych rachunków bankowych i ułatwienia dla spadkobierców O jedno „oczko” […]

Przeczytaj cały artykuł →
Tomasz Tomaszczyk - adwokat

Przyczyna wypowiedzenia – rzeczywista i konkretna

Ostatnio na moim blogu o zasiłku chorobowym (TUTAJ), a dziś rozważania na temat tego, za co można zwolnić pracownika. Przy umowach na czas nieokreślony, wystarczy jedna przyczyna wypowiedzenia – jeśli tylko jest ona rzeczywista i konkretna. Orzecznictwo Sądu Najwyższego pokazuje przy tym, że owa przyczyna wypowiedzenia to kwestia bardzo szeroka. Swoją drogą dlatego też polskie […]

Przeczytaj cały artykuł →
Monika Zawiejska - adwokat

Dziecko świadkiem w sprawie rozwodowej

Rodzina zwykle składa się z małżonków i dzieci. Dlatego bardzo często, kiedy dochodzi do rozwodu, mąż lub żona chcieliby uczynić świadkiem ich własne dziecko. Pytanie, czy jest to możliwe? Zasadniczo dziecko, które nie ukończyło trzynastego roku życia, nie może być przesłuchiwane jako świadek. Jeśli natomiast chodzi o małoletnie dziecko, którego rodzice się rozwodzą, to dziecko […]

Przeczytaj cały artykuł →