Jakiś czas temu otrzymałem interesujące pismo. Biegli sądowi z pewnego instytutu naukowego przedstawili sądowi swoją odpowiedź na pytanie w przedmiocie prawidłowości postępowania personelu medycznego w bardzo skomplikowanym przypadku błędu w sztuce medycznej.

W postępowaniu tym wystepujemy z roszczeniem zadośćuczynienia, odszkodowania oraz renty z tytułu nierozpoznania u pacjenta zakażenia gronkowcem. Efektem była rozwijająca się w organizmie sepsa, a właściwe leczenie wdrożono niestety zbyt późno.

Koszty przygotowania opinii biegłych sądowych wstępnie wynoszą kilkanaście tysięcy złotych – co nie jest oczywiście wielkim zaskoczeniem – wysokiej klasy specjaliści, tak więc ich wynagrodzenie jest wysokie.

Instytut przewidział długi czas przygotowania opinii – w przedziale od 12 do aż 18 miesięcy. Jeśli chodzi o tę kwestię, od dawna budzi ona wątpliwości, a niedawno zwróciła nawet uwagę Rzecznika Praw Obywatelskich (RPO), który zgłosił swoje uwagi Ministrowi Sprawiedliwości. Szerzej na ten temat we wpisie na stronie RPO, do którego link znajdziesz TUTAJ.

Najbardziej niepokojąca w całym piśmie jest jednak adnotacja instytutu, który zastrzegł sobie, iż przyjmie zlecenie tylko wtedy, gdy nie dojdzie do spotkania podczas rozprawy sądowej stron z biegłymi. Słowem – biegli nie będą musieli pojawić się na rozprawie.

Z jednej strony wszystko wydaje się w porządku, bo każdy ma prawo do szanowania swojego czasu i wiadomo, że nie chce go marnować wtedy, kiedy nie trzeba. Z drugiej strony stawianie takich warunków można poczytywać jako przejaw pewnego nadużywania swoich możliwości, lekceważenia sądu i postawy roszczeniowej wobec wymiaru sprawiedliwości. Przynajmniej ja tak uważam.

Nie jest to jednak odpowiedni czas i miejsce na moje użalanie się, ale mam nadzieję, że już niedługo sprawa opiniowania przez biegłych sądowych zostanie rozwiązania. Prace nad ustawą wciąż są prowadzone – co przyniosą, czas pokaże…

Autor: Michał Grabiec - radca prawny, autor bloga o roszczeniach z tytułu błędów medycznych, pt.: Blog o prawach pacjenta, oraz bloga o obronie lekarza w procesie karnym, pt.: Hipokrates w sądzie.

Małgorzata Regulska-Cieślak - radca prawny

Miejsce pracy w umowie o pracę

Ostatnio dostałam od jednej z moich Klientek taką wiadomość: „Pani Małgorzato jest problem. Mamy sprawę w sądzie. Miejsce pracy wskazane w umowie o pracę to Warszawa, a myśmy wysyłali pracownika bardzo często na serwis naszych urządzeń do Zabrza. Praktycznie w każdym tygodniu nasz konsultant tam jechał. Teraz wniósł pozew o zapłatę z tytułu diet.” Zastanowiło […]

Przeczytaj cały artykuł →
Marek Koenner

Udostępnianie dokumentacji medycznej

Z udostępnieniem dokumentacji medycznej wiąże się wiele aspektów. Kilka z nich w skrócie omówiłem poniżej: Upoważnienie do wydawania dokumentacji medycznej. W pewnych przypadkach upoważnienie do wydania, czy udstępnienia dokumetacji medycznej powinno mieć formę aktu notarialnego. Kiedy? Kiedy upoważnienie to nie jest udzielone w obecności personelu medycznego. W tej sytuacji nie można zweryfikować bowiem, czy zostało […]

Przeczytaj cały artykuł →
Joanna Marska-Romaniszyn

Budowa księgi wieczystej

Budowa księgi wieczystej jest prosta: są to cztery działy (jeden podwójny) oraz tzw. Okładka. Księga wieczysta dla każdego rodzaju nieruchomości jest taka sama – niezależnie od tego, czy jest to np. wielka działka zabudowana wieloma domami, mieszkanie czy działka, na której znajduje się droga osiedlowa. Dział I Dział I dzieli się na 2 części: Dział I-O – jest […]

Przeczytaj cały artykuł →
Marta Kacprzyk - radca prawny

Szanse na wygraną w sprawie o zerwaną polislokatę

Wiele osób dzwoni i pisze do mnie z pytaniami o sprawy dotyczące polislokat (więcej o nich TUTAJ). Na jakich warunkach je prowadzę? Jakie są szanse na wygraną? A ja odpowiadam: nawet mnie jako prawnikowi trudno to ocenić. Typowa wiadomość w sprawie polislokaty jest następująca: „Pani Mecenas, jakie są szanse, że Pani moją sprawę wygra?” Odpowiedź […]

Przeczytaj cały artykuł →
Andrzej Żurawski - adwokat

Windykacja długu za granicą

Windykacja zagraniczna jest procesem bardziej skomplikowanym niż windykacja krajowa. Na ogół wymaga większego nakładu czasu oraz środków, jeśli ma być zakończona sukcesem. Tego rodzaju windykację od krajowej różni to, że pojawiają się tutaj dodatkowe czynniki w postaci problemów językowych, różnic kulturowych i różnic prawnych. Nie bez znaczenia jest też poczucie większej bezkarności po stronie dłużnika, którego kontakt z wierzycielem często […]

Przeczytaj cały artykuł →
Leszek Kukawski - radca prawny

Niewypłacalność dłużnika – definicja po nowelizacji – prawo upadłościowe

1 stycznia 2016 roku wejdzie w życie nowelizacja ustawy Prawo upadłościowe i naprawcze. Zgodnie z nowymi przepisami inaczej rozumiana będzie niewypłacalność dłużnika. Ograniczy to nieuczciwe praktyki wierzycieli w zakresie składania wniosków o upadłość. Niewypłacalność dłużnika – jak jest? Obecnie przez niewypłacalność dłużnika rozumie się sytuację, kiedy nie wykonuje on ciążących na nim, wymagalnych zobowiązań pieniężnych. […]

Przeczytaj cały artykuł →
Damian Tomanek - adwokat

Kara pozbawienia wolności zamieniona na karę pieniężną

Powyższy tytuł może zaskakiwać, bowiem kara pozbawienia wolności wcale nie może być bezpośrednio zamieniona na karę pieniężną. Natomiast jeśli podzielić to na etapy, taki efekt jest do osiągnięcia. Najpierw jednak trzeba zamienić karę pozbawienia wolności na karę ograniczenia wolności, co szeroko opisywałem W TYM ARTYKULE. Dziś o kolejnym kroku, czyli zamianie ograniczenia wolności na karę […]

Przeczytaj cały artykuł →
Zbigniew Korsak - radca prawny

Tekst jednolity umowy spółki

Tekst jednolity umowy spółki należy złożyć w KRS przy każdej, nawet najmniejszej zmianie treści tej umowy. Czym jest ów tekst jednolity umowy spółki? Tekst jednolity umowy spółki trzeba dołączyć do wniosku o wpis zmian w KRS wraz z formularzem KRS Z1, aktem notarialnym zmiany umowy spółki oraz opłatami. Co ciekawe, Kodeks spółek handlowych wcale tego […]

Przeczytaj cały artykuł →
Pawel Gazda - radca prawny

Odszkodowanie za błędną decyzję administracyjną

W ostatnich dniach z sukcesem prawomocnie już zakończyłem trzy sprawy, których przedmiotem było – jak nietrudno domyślić się patrząc na samą tematykę mojego bloga Wywłaszczenia – odszkodowanie właśnie za wywłaszczone nieruchomości. Nieruchomości te wywłaszczono pod budowę osiedla mieszkaniowego. Ostatecznie stwierdzono jednak, że decyzje w tych sprawach wydano z naruszeniem prawa, a konkretniej – z naruszeniem […]

Przeczytaj cały artykuł →
Agnieszka Wasilewska - radca prawny

Umowa najmu na czas oznaczony a jej wypowiedzenie

Umowa najmu zawarta na czas oznaczony co do zasady wygasa z chwilą upływu terminu, na jaki ją zawarto. Art. 673 § 3 Kodeksu cywilnego wskazuje jednak, że jeśli czas trwania najmu jest oznaczony, to zarówno wynajmujący jak i najemca mogą wypowiedzieć najem w przypadkach określonych w umowie. Wynika więc z tego, iż możliwość wypowiedzenia umowy […]

Przeczytaj cały artykuł →